Oznamy

14. 4. 2014

Obec Blatné – Výzva na predkladanie ponúk „Modernizácia verejného osvetlenia pomocou LED technológie“ (koncesia na služby)

Obsah oznamu: Podrobnosti o uvedenom verejnom obstarávaní sú uvedené na stránke www.blatne.sk