O nás

Milí čitatelia,

vitajte na stránkach Privátnej energie.

Energia je základom nášho života. Je hybnou silou fyzikálnych, chemických či biologických procesov. Poháňa naše organizmy, ale aj technológie, ktoré zabezpečujú náš civilizačný komfort. Náš web vám ponúka nekonvenčný, tvorivý a inšpiratívny pohľad na fenomén energie.

Prapôvodným zdrojom všetkej energie, ktorú využívame, je slnko. Jeho obrovský energetický potenciál sa milióny rokov konzervoval v hlbinách zeme vo forme fosílnych palív. Od ropy, zemného plynu či uhlia sme do veľkej miery závislí ešte aj dnes, na začiatku 21. storočia.Fakt, že zásoby týchto surovín sa stenčujú, a tiež neúnosné zaťaženie životného prostredia a klímy, nás však nútia orientovať sa na obnoviteľné a ekologické zdroje energie. Teda zdroje, využívanie ktorých nesprevádzajú zložité technické procesy s nepriaznivým dopadom na prírodu, ovzdušie a na zdravie človeka. Jednoducho zdroje, ktoré sú nevyčerpateľné.

Priame využívanie slnečnej energie, vetra, vodných tokov, geotermálnej energie, alebo biochemických a biologických procesov (dokonca aj fotosyntézy) otvára pred človekom nové možnosti. Stačí ich tvorivo a invenčne uplatňovať v každodennom živote. Podobne ako si môžeme postupne privykať aj na nový, oveľa hospodárnejší energetický manažment s vyššou mierou úspor a s menšou mierou závislosti od dodávateľov energií…

Naše generácie mali a stále majú možnosť zažiť neuveriteľný pokrok technológií – do nášho života v priebehu niekoľkých rokov vstúpil internet, mobilné telefóny, nanotechnológie, nové spôsoby komunikácie či práces informáciami. Podobný vývoj očakáva aj energetiku. Prichádzame s cieľom pomôcť našim čitateľov orientovať sa v nových trendoch, ktoré nastupujú v tomto významnom odvetví a ktoré prinesú zásadné a pozitívne zmeny.

Každý z nás má dostatok energie, stačí ju len rozumne využívať. Veríme, že naša webová stránka bude pre vás, milí čitatelia, predstavovať zdroj informácií, nápadov, inšpirácie – a v konečnom dôsledku bude aj zdrojom pozitívnej energie.

Vaša Privátna energia