Archive for Voda

Použijú sa peniaze z emisií na tvorbu nových?

Uverejnené na 17 septembra, 2012

Použijú sa peniaze z emisií na tvorbu nových?

Vláda SR schválila uznesenie, podľa ktorého má minister životného prostredia Peter Žiga v spolupráci s ministrom hospodárstva pripraviť schému štátnej pomoci pre použitie výnosov z aukcií emisných kvót. Ochrancovia životného prostredia sa domnievajú. že by tieto peniaze mali smerovať na podporu energetických úspor a obnoviteľných zdrojov energie.

Fukušima: Dôvod na diskusiu

Uverejnené na 13 júla, 2012

Fukušima: Dôvod na diskusiu

Japonsko spustilo prvý jadrový reaktor od havárie vo Fukušime, pretože počas letných mesiacov krajine hrozil nedostatok elektriny. Obnovenie prevádzky jadrových zariadení sprevádzajú protesty desaťtisícov občanov – a Fukušima tak aj po viac než roku od samotnej havárie nastoľuje otázku perspektívy samotnej jadrovej energetiky.

Slnovrat – k rozumu návrat

Uverejnené na 21 júna, 2012

Letný slnovrat považoval človek oddávna za magický okamih, v ktorom má slnko najvyššiu moc.

Nemecký gigant RWE: Jadrové elektrárne? Priveľké ekonomické riziko!

Uverejnené na 21 júna, 2012

Nemecký gigant RWE: Jadrové elektrárne? Priveľké ekonomické riziko!

Nemecký energetický gigant RWE podporuje investície do slnečnej energie a plánuje sa úplne odkloniť od jadrovej energetiky.