Archive for Slnko

Slnečná energia nedevastuje prírodu

Uverejnené na 23 augusta, 2012

Slnečná energia nedevastuje prírodu

Fotovoltika patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce priemyselné odvetvia. Práve slnko by sa malo stať v strednodobom horizonte najvýznamnejším zdrojom čistej energie. Pri jej využívaní významne zvyšuje ekonomickú efektívnosť budovanie veľkých solárnych elektrární. Na druhej strane práve tieto zariadenia sú často predmetom kritiky s tým, že nepriaznivo ovplyvňujú krajinu a jej prírodný biotop.

Na Morave siahajú po ostrovných riešeniach

Uverejnené na 13 augusta, 2012

Na Morave siahajú po ostrovných riešeniach

Pripojenie solárnych panelov na rodinných domoch začína byť na južnej Morave veľkým problémom. Pre veľký počet solárnych elektrární v tejto oblasti sa distribučná sieť dostala na hranice svojej kapacity. Časť zákazníkov chce preto prejsť na ostrovné systémy, ktoré slúžia len na zásobovanie domácností a nepripájajú sa do žiadnej siete.

Slnečnej energii sa darí aj počas krízy

Uverejnené na 11 augusta, 2012

Slnečnej energii sa darí aj počas krízy

Napriek pretrvávajúcej hospodárskej kríze patrí využívanie slnečnej energie k odvetviam, ktoré vykazujú dynamický rozvoj – dokonca najväčší počas doterajšej dvadsaťročnej histórie. V roku 2011 zaznamenala fotovoltika takmer stopercentný rast v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Dopyt po energii rastie – slnko je riešením

Uverejnené na 08 augusta, 2012

Podpora slnečnej energie vo forme NET METERINGU by mohla byť súčasťou pripravovanej legislatívy v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Na stretnutí s novinármi to včera potvrdila Veronika Galeková, výkonná riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI).

SLOVNÍK: Čo je net metering?

Uverejnené na 05 augusta, 2012

Cudzí a laikom možno neznámy termín „net metering“ vyjadruje veľmi prehľadný a efektívny spôsob, akým môže štát podporovať malých výrobcov energie – predovšetkým majiteľov domov a spotrebiteľov, ktorí chcú byť energeticky sebestační.

Ostrovným riešením je aj Alcatraz

Uverejnené na 25 júla, 2012

Ostrovným riešením je aj Alcatraz

Alcatraz, svetoznáme väzenie na pacifickom ostrove pri San Franciscu, poznajú mnohí aspoň z dobrodružných filmov. V súčasnosti je však Alcatraz známy aj vďaka oveľa pozitívnejšej asociácií – väzenské zariadenie totiž začína fungovať na slnečný pohon.

Energetická decentralizácia je vítaná

Uverejnené na 23 júla, 2012

Človek od prírody nemá rád, ak sa mu veci nanucujú. Pravda, s výnimkou reklamy, médií a šoubuznisu… Rôzne sú preto aj reakcie verejnosti na zmeny, ktoré prebiehajú v energetike a ktoré majú globálny charakter. Občan, spotrebiteľ, zákazník ich hodnotí a vníma podľa toho, či kooperujú s jeho záujmami.

SLOVNÍK: Nezávislé či ostrovné verejné osvetlenie

Uverejnené na 20 júla, 2012

SLOVNÍK: Nezávislé či ostrovné verejné osvetlenie

Nielen domácnosti ale aj verejné osvetlenie môže fungovať na báze ostrovného riešenia. Znamená to, že lampy verejného osvetlenia nie sú napojené na žiadnu elektrickú sieť. Zdrojom ich energie je len slnko.

Na Pohode svietilo slnko dvakrát

Uverejnené na 18 júla, 2012

Na Pohode svietilo slnko dvakrát

Býva takmer pravidlom, že festival Pohoda – už aj vzhľadom na letný termín jeho konania – sprevádza slnečné počasie. Tentoraz však slnko dodávalo energiu nielen účastníkom kultového podujatia, ale aj verejnému osvetleniu vo festivalovom areáli.

Fukušima: Dôvod na diskusiu

Uverejnené na 13 júla, 2012

Fukušima: Dôvod na diskusiu

Japonsko spustilo prvý jadrový reaktor od havárie vo Fukušime, pretože počas letných mesiacov krajine hrozil nedostatok elektriny. Obnovenie prevádzky jadrových zariadení sprevádzajú protesty desaťtisícov občanov – a Fukušima tak aj po viac než roku od samotnej havárie nastoľuje otázku perspektívy samotnej jadrovej energetiky.