Archive for Archív

SLOVNÍK: Fotovoltaický jav

Uverejnené na 18 apríla, 2012

SLOVNÍK: Fotovoltaický jav

Fotovoltaický a fotoelektrický jav predstavujú základ pre fyzikálne využívanie slnečnej energie a jej premene na energiu elektrickú.

SLOVNÍK: Podiel OZE na výrobe a spotrebe

Uverejnené na 18 apríla, 2012

Podiel obnoviteľných zdrojov energie sa vyjadruje v dvoch štatistkých ukazovateľoch.
Prvým je podiel OZE na celkovej výrobe energie.
Druhým je podiel OZE na koncovej spotrebe.

SLOVNÍK: Fotoelektrický jav

Uverejnené na 17 apríla, 2012

Fotoelektrický jav je fyzikálny jav, pri ktorom látka absorbuje elektromagnetické žiarenie a uvoľňuje elektróny.

Stanovisko fotovoltikov ku kontrolám ÚRSO

Uverejnené na 10 apríla, 2012

Stanovisko asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI) k novým kontrolám Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

SLOVNÍK: Obnoviteľné zdroje energie

Uverejnené na 28 marca, 2012

SLOVNÍK: Obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľné zdroje energie sú zdroje, vo využívaní ktorých možno pokračovať aj v dlhodobom časovom horizonte tisícok alebo miliónov rokov. Ide o zdroje, ktoré sa pri spotrebovaní čiastočne alebo celkom obnovujú.