Archive for Dokumenty

Až 50-tisíc slovenských striech sa premení na elektrárne

Uverejnené na 09 februára, 2014

Až 50-tisíc slovenských striech sa premení na elektrárne

(tlačová správa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu, SAPI)
Do roku 2020 by na Slovensku malo pribudnúť viac ako 50-tisíc domov, ktoré budú mať vlastný zdroj energie zo slnka. Ako uviedol Pavel Šimon, zastupujúci riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu, v súčasnosti takýto zdroj využíva asi 1 200 slovenských domácností.

Hurikán Sandy: Ďalší argument pre zelenú energiu

Uverejnené na 07 novembra, 2012

(tlačová správa SAPI k zámeru znižovať emisie skleníkových plynov – doplnené znenie)
Hurikán Sandy potvrdil skutočnosť, že sa klimatická zmena podpisuje pod narastajúcu intenzitu extrémnych prejavov počasia. Aj podľa odborníkov sa na mimoriadnej sile hurikánu podieľala vyššia teplota oceánu, než predstavuje dlhodobý priemer.

Energetiku čakajú zásadné zmeny

Uverejnené na 08 októbra, 2012

(Tlačová správa z odborného seminára Fotovoltika na Slovensku v roku 2013)
Najbližšie roky prinesú do energetiky zásadné zmeny – prechod od centralizovaných sietí k lokálnym , a tiež čoraz väčší záujem spotrebiteľov o energetickú sebestačnosť. Hybnou silou tohto procesu je narastajúci vplyv fotovoltiky a ďalších obnoviteľných zdrojov energie. Aj takéto posolstvo vyplynulo z praktického seminára Fotovoltika na Slovensku v roku 2013, ktorý 4. októbra v Bratislave usporiadala Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu.

Nová vyhláška ÚRSO

Uverejnené na 29 júna, 2012

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví už vydal vyhlášku, ktorou sa mení výkupná cena elektrickej energie z fotovoltických zariadení.

Programové vyhlásenie vlády na obdobie 2012 – 2016 pre oblasť energetiky

Uverejnené na 30 apríla, 2012

V oblasti energetiky vláda nadviaže na Stratégiu energetickej bezpečnosti z roku 2008. Je to kľúčový faktor ovplyvňujúci všetky odvetvia národného hospodárstva a chod celej spoločnosti. Energetická bezpečnosť je neoddeliteľnou súčasťou strategickej bezpečnosti.