Štát a EÚ vám prispejú na vlastný zdroj energie

07/16/2014

|

Posted In:

Štát a EÚ vám prispejú na vlastný zdroj energie

Mnohí z nás sa dnes právom obávajú energetickej krízy a výpadkov v zásobovaní plynom či ropou. Neistotu vyvoláva predovšetkým konflikt na Ukrajine a ochladenie vzťahov medzi Ruskom a krajinami EÚ. Zároveň sa však ponúka veľmi jednoduché riešenie: vlastná energia zo spoľahlivých zdrojov, akými sú napríklad slnko či vietor. Ak sa na to dáte, môžete dostať od štátu príspevok až do výšky 1 500 eur!

Vďaka všeobecnému zlacneniu technológií a nedávnej zmene legislatívy sa vlastný zdroj energie stáva dostupným prakticky pre každého. A dokonca sa na jeho inštaláciu bude dať získať už čoskoro aj podpora z eurofondov.

„Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov vytvára novú kategóriu malých zdrojov s výkonom do 10 kW,“ vysvetľuje Pavel Šimon, zastupujúci riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI).

„Vlastník takéhoto zdroja nie je považovaný za podnikateľa. Znamená to jednoduchšiu administratívu pri inštalácii a prevádzke vlastného zdroja. Na druhej strane, ak využije štátny príspevok, potom už elektrinu, ktorú vyrobí a nespotrebuje, nemôže predávať. Odovzdáva ju do siete bezplatne.“

Majiteľ zdroja vlastnej energie môže na jeho inštaláciu získať podporu z eurofondov do výšky 1 500 eur.

Návratnosť: 7 až 10 rokov

„Domácnosti na jeseň budú môcť žiadať o príspevok na obnoviteľné zdroje energie,“ potvrdila Silvia Belešová, hovorkyňa vicepremiéra Ľubomíra Vážneho, ktorý program podpory zastrešuje.

Už koncom júna bola podpísaná rámcová partnerská dohoda medzi Európskou komisiou a Slovenskom, ktorá zastrešuje všetky programy a všetky formy podpory z Únie. Na jej základe bude môcť Slovensko v rokoch 2014 až 2020 čerpať z eurofondov sumu 15,3 miliardy eur. Z tohto balíka smeruje cca 100 miliónov eur do Operačného programu Kvalita životného prostredia – a v rámci neho aj na podporu malých zdrojov energie.

Momentálne je teda potrebné počkať na to, kým Európska komisia schváli aj tento konkrétny program. Hneď potom by mal Úrad vlády SR zverejniť konkrétne kroky, ktoré môžu žiadatelia o podporu urobiť. Záujem sa očakáva veľký.

Až 70-tisíc zdrojov

„Predpokladáme, že do roku 2023 získa príspevok asi 70-tisíc domácností. Príspevky budú určené na malé slnečné elektrárne, veterné mikroturbíny, ale aj na výrobu tepla v slnečných kolektoroch, tepelných čerpadlách a v kotloch na biomasu. Výška príspevku by mala byť nastavená tak, aby sa investícia domácnostiam vrátila do siedmich až desiatich rokov. Napríklad pri fotovoltických paneloch na výrobu elektriny by mala byť vo výške 1 500 eur, pričom celý systém s výkonom 3 kilowatty dnes bežne stojí približne 5-tisíc eur,“ dodala Belešová.

Podľa nového znenia zákona má majiteľ zariadenia na výrobu elektriny nárok na bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy a bezplatnú montáž meradla, ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu v reálnom čase.

Oplatí sa to!

„Vlastný zdroj môže už dnes svojmu majiteľovi výrazne znížiť náklady na elektrickú energiu,“ tvrdí Pavel Šimon zo SAPI. „A inštalácia vlastného zdroja začína byť zaujímavá aj bez poskytnutej dotácie. Ceny technológií sa znižujú a spolu s nimi aj čas návratnosti takejto investície. Fotovoltika sa otvára pre bežného spotrebiteľa, pre ktorého je predovšetkým určená.“

10_07_SK_Stankovany_FV 256 (Small)

Aké podmienky musíte splniť?

Žiadateľ o príspevok, čiže majiteľ malého zdroja, vyplní iba predpísanú Žiadosť o pridelenie príspevku na podporu výroby z OZE. Prílohu k žiadosti bude tvoriť:

 •  kópia certifikátu alebo vyhlásenia o zhode na zdroj,
 •  faktúra o zakúpení zariadenia,
 •  dodací list s osvedčením o montáži od držiteľa osvedčenia z MH SR,
 •  preukázanie vzťahu k nehnuteľnosti, na ktorej je zariadenie inštalované (list vlastníctva, nájomná zmluva a podobne).

Kedy zarobíte a kedy ušetríte

 •  Majiteľ obnoviteľného zdroja, ktorý je podnikateľom, predáva elektrinu za zvýhodnenú cenu.
 •  Majiteľ malého zdroja do 10 kW sa po novom nepovažuje za podnikateľa. Vyrába energiu pre seba. Nespotrebovanú elektrinu môže predávať do siete za trhovú (nezvýhodnenú) cenu.
 •  Majiteľ malého zdroja do 10 kW, ktorý využije štátnu podporu, odovzdáva nespotrebovanú elektrinu do siete, nedostáva však za ňu peniaze.

Koľko elektriny vyrobíte a spotrebujete:

energie_tabulka

Čo je net mettering?

Malé zdroje energie, na ktoré sa vzťahuje aj podpora, bude môcť ich majiteľ využívať iba na pokrytie momentálnej spotreby. V niektorých krajinách však existuje systém nazývaný net mettering, teda systém zápočtového merania. Prebytočná elektrina, ktorú domácnosť nespotrebuje, sa bezplatne odovzdáva do siete a započítava. Vlastník zdroja má potom nárok také isté množstvo energie zo siete bezplatne odobrať, keď to potrebuje. Net mettering zaviedli napríklad v Taliansku, vo Francúzsku, v Španielsku, Kanade či niektorých štátoch USA.

Čo je ostrovný systém?

Domácnosť, alebo aj obec, či akákoľvek komunita, ktorá dokáže získavať energiu pre svoju potrebu z vlastného zdroja a nemusí byť pripojená na distribučnú sieť. V niektorých prípadoch, napríklad odľahlých usadlostí či chát, je ekonomicky výhodnejšie mať vlastný zdroj, ako vybudovať prípojku na sieť.

Niekoľko faktov o slnku

 •  Fotovoltika je technológia, ktorá premieňa slnečné svetlo (teda fotóny) na tok elektrónov, teda elektrický prúd.
 •  Ak by fotovoltické panely tvorili 0,5 percenta rozlohy Slovenska (plochu napríklad 12-krát 20 kilometrov), stačilo by to na pokrytie spotreby elektriny celej krajiny.
 •  V roku 2020 bude Európska únia získavať asi 8 percent elektrickej energie zo slnka. V roku 2030 by to malo byť 15 percent, za priaznivých okolností až 25 percent.
 •  V Európe zamestnáva fotovoltické odvetvie asi 265-tisíc ľudí. Do roku 2020 by to mohlo byť približne milión.

Systém podpory v Rakúsku

Jedným z jeho spôsobov je priama investičná podpora domácností a firiem. Vzťahuje sa na zdroje s výkon 2 až 5 kW, pričom na 1 kW poskytne štát 275 eur v prípade klasickej fotovoltiky umiestnenej na streche a až 375 eur na fotovoltiku integrovanú do strechy alebo do fasády budovy.

Ako je to dnes?

V súčasnosti využíva vlastný zdroj energie zo slnka zhruba 1 200 slovenských domácností.

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu predpokladá, že do roku 2020 by na Slovensku malo pribudnúť viac ako 50-tisíc domov, ktoré budú mať zdroj vlastnej energie zo slnka.

Nárast počtu domov, ktoré zásobuje vlastný zdroj slnečnej energie, umožní podľa asociácie novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ktorá začala platiť od nového roku, a tiež možnosť získať príspevok z eurofondov až do výšky 1 500 eur.

Celkový výkon fotovoltických zdrojov na celom svete prekročil začiatkom roku 2013 hranicu 100-tisíc megawattov. Každý rok narastie o približne ďalších 35- tisíc megawattov.

„Podľa teoretických výpočtov, ak by každá druhá strecha na Slovensku mala svoj vlastný fotovoltický zdroj, stačilo by to na pokrytie elektrickej spotreby celej krajiny. Je to samozrejme iba teoretický predpoklad, ale veľmi názorne naznačuje, aký veľký potenciál slnečná energia predstavuje. Potvrdzuje sa tiež, že miestom pre fotovoltické zdroje sú predovšetkým strechy domov a nie zelené plochy v prírode,“ konštatoval Šimon.

spracované podľa www.pluska.sk

Zdielať článok

Súvisiace správy

Šetrenie otvára priestor pre energetické služby

Uverejnené na 04 decembra, 2014

Slnko na streche

Uverejnené na 23 októbra, 2014

Letný tábor Energy Busters: Do videnia o rok!

Uverejnené na 24 septembra, 2014

O autorovi

kopcsay

kopcsay

Márius Kopcsay - spisovateľ, novinár a scenárista. Pracoval v denníkoch Nový Čas, Národná Obroda a Pravda, spolupracoval s českými periodikami. V súčasnosti pracuje pre ministerstvo zahraničných vecí. Je autorom siedmich prozaických kníh, za ktoré získal niekoľko domácich a zahraničných ocenení. Viac na www.kopcsay.com.

Nechajte odkaz

Pridaj komentár