Energetická nezávislosť sa začína od nezávislého občana

05/14/2014

|

Posted In:

Energetická nezávislosť sa začína od nezávislého občana

Kríza na Ukrajine odhalila zraniteľnosť slovenskej ekonomiky, ktorá je v prevažnej miere závislá na dovoze surovín z Ruska. Podobne sú na tom viaceré európske štáty, na rozdiel od nich však Slovensko zatiaľ nehľadá východisko z tejto situácie.

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) žiada vládu, aby nezatvárala oči pred týmto naliehavým problémom a podporovala riešenia, ktoré posilnia energetickú bezpečnosť našej krajiny.

Hneď, ako vypukla kríza na Ukrajine, väčšina verejnosti mala oprávnené obavy, či Slovensku hrozia prípadné výpadky v zásobovaní plynom a či sa môže zopakovať plynová kríza z roku 2009. Ukazuje sa však, že problém má oveľa širšie rozmery. Pre Slovensko, podobne ako pre ďalšie krajiny Európy, je nielen nevýhodné, ale aj riskantné získavať väčšinu surovín a energie z jedného zdroja, z jednej svetovej strany.

V súčasnosti Slovensko dováža z Ruska asi 60 percent zemného plynu. Okrem toho sa viac než polovica spotrebovanej elektrickej energie vyrába v jadrových elektrárňach, ktoré sú zasa len závislé na dovoze surovín z Ruska. Európske krajiny dnes hľadajú spôsob, ako znížiť obchodnú a surovinovú previazanosť s Ruskom. Rovnako sa štáty G7 rozhodli do desiatich rokov celkom zaobísť bez ruského plynu.

 

Nejde o politiku!

„V žiadnom prípade nemáme ambície posudzovať problém politicky a nejde ani o snahu trestať Rusko či ktorúkoľvek inú krajinu sankciami,“ hovorí zastupujúci riaditeľ SAPI Pavel Šimon. „Z odborného hľadiska je však problémom akákoľvek jednostrannosť či závislosť. Navyše si myslíme, že energia je predovšetkým služba, tovar a v žiadnom prípade by nemala byť politickým či mocenským nástrojom. Pritom sa dnes už ponúkajú reálne riešenia a možnosti ako diverzifikovať zdroje surovín a energie.“

Potvrdzuje to aj príklad Nemecka, ktoré má pred ostatnými výrazný náskok, pretože sa už pred časom rozhodlo orientovať na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. V roku 2025 by ich podiel na produkcii energie mal dosiahnuť 40 až 45 percent.

 

Prezieraví Nemci

„Toto riešenie sa ukázalo ako veľmi prezieravé,“ vysvetľuje Pavel Šimon. „Vďaka poklesu cien technológií dokážu obnoviteľné zdroje vyrábať elektrinu čoraz lacnejšie, nie je teda potrebné ich masívne dotovať. Ukazuje sa však aj ich veľká strategická výhoda: Poskytujú skutočnú nezávislosť. Nezávislosť od politických a mocenských zápasov, a teda aj účinnú ochranu pred dopadmi energetických či ekonomických kríz.

Práve z tohto dôvodu SAPI víta zmenu slovenskej legislatívy, ktorá umožňuje občanom za zvýhodnených podmienok získať vlastný zdroj elektrickej energie zo slnka – okrem jednoduchšej administratívy majiteľom takýchto inštalácií vychádza v ústrety aj podpora, ktorú môžu získať z eurofondov.

 

Nezávislý občan = nezávislý štát

„Považujeme to za dôležitý krok. Hoci ide o vlastníkov zdrojov, ktorí vyrábajú elektrinu iba pre svoju spotrebu, domnievame sa, že každý energeticky nezávislý a sebestačný občan zvyšuje energetickú sebestačnosť a teda aj bezpečnosť celej krajiny,“ hovorí Pavel Šimon. „Decentralizácia zdrojov energie navyše podporuje zamestnanosť v regiónoch, čiže má aj priaznivé ekonomické dopady.“

SAPI preto očakáva, že prídu aj ďalšie zásadnejšie kroky v tomto duchu. Dosiaľ nevyužitý potenciál obnoviteľných zdrojov potvrdzuje aj teoretický výpočet, podľa ktorého na 0,5 percenta slovenského územia dopadá toľko slnečnej energie, koľko by stačilo na pokrytie energetickej spotreby celej krajiny.

„Vieme, že nie je možné zo dňa na deň zmeniť architektúru slovenskej energetiky,“ dodáva zastupujúci riaditeľ SAPI Pavel Šimon. „Rovnako si nemyslíme, že by mala elektrina pochádzať iba zo slnka. Vyšší podiel obnoviteľných zdrojov energie však znamená vyššiu mieru nezávislosti. Vyzývame preto politikov, aby začali robiť konkrétne rozhodnutia, ktoré posilnia energetickú nezávislosť a bezpečnosť Slovenska, pretože je to v záujme jeho občanov.“

Zdielať článok

Súvisiace správy

Slnko na streche

Uverejnené na 23 októbra, 2014

Letný tábor Energy Busters: Do videnia o rok!

Uverejnené na 24 septembra, 2014

O autorovi

kopcsay

kopcsay

Márius Kopcsay - spisovateľ, novinár a scenárista. Pracoval v denníkoch Nový Čas, Národná Obroda a Pravda, spolupracoval s českými periodikami. V súčasnosti pracuje pre ministerstvo zahraničných vecí. Je autorom siedmich prozaických kníh, za ktoré získal niekoľko domácich a zahraničných ocenení. Viac na www.kopcsay.com.

Nechajte odkaz

Pridaj komentár