Slnko svieti aj v časoch krízy

03/04/2014

|

Posted In:

Slnko svieti aj v časoch krízy

Poslaním fotovoltikov nie je politika, ale racionálne využívanie slnečnej energie. Zdroja, ktorý spoľahlivo zásobuje všetok život na zemi a človek ho v súčasnosti začína objavovavať a technologicky využívať vo väčšej miere.

Udalosti spojené s krízou na Kryme a s napätím medzi Ruskom a Ukrajinou prinášajú poznanie, aká zraniteľná je ekonomika závislá na energetických dodávkach z jednej svetovej strany, z jedného konkrétneho regiónu. A aké dôsledky by hrozili, pokiaľ by tento región postihla akákoľvek nestabilita či v najhoršom prípade dokonca ozbrojený konflikt.

Už dnes je pre Slovensko aktuálna otázka: Čo bude s dodávkami ropy či zemného plynu v prípade, že sa bude napätie eskalovať, alebo sa objavia v budúcnosti akékoľvek iné problémy?

Naša krajina zažila, našťastie krátkodobo, krízu, ktorá vypukla ako dôsledok rusko-ukrajinského sporu začiatkom roku 2009. Možno sa v tom čase cítili o niečo istejší ľudia, ktorí napríklad mali dom alebo byt s vlastným vykurovaním na tuhé palivo a mohli sa spoľahnúť, že nepriaznivé obdobie prečkajú.

Dnešné možnosti ponúkajú takúto možnosť viac-menej každému. Ponúkajú každému vlastný zdroj energie nezávislý od politických sporov a konfliktov, pretože slnko svieti a bude svietiť bez ohľadu na geopolitickú situáciu.

Súčasná krymská kríza tiež ponúka príležitosť prehodnotiť energetickú politiku Slovenska. Zamyslieť sa nad tým, či pre krajinu a jej obyvateľov nebude bezpečnejšie diverzifikovať energetické zdroje. Posilniť energetickú bezpečnosť postupným budovaním a zapájaním pestrejšieho množstva rôznych zdrojov. Podstatné je, že tento proces už prebieha celkom spontánne. Celkom stačí, ak mu štát vytvorí vhodné legislatívne prostredie, resp. sa mu aspoň nesnaží brániť.

Nik dnes neodkazuje ľudí na centrálny počítač ani na centrálne zdroje informácií – pretože technologický vývoj umožnil, že vlastný počítač, tablet, telefón a pripojenie na internet má každý, kto chce.

Podobná zmena nastáva v energetike. Hoci možno pomalšie a stojíme ešte len na jej začiatku. Obnoviteľné zdroje energie sa v tomto svetle nejavia ako samoúčelný a niektorými politickými kruhmi hýčkaný nástroj na ochranu klímy a životného prostredia. Javia sa ako možnosť vlastniť zdroj energie a podporiť tak svoju nezávislosť – nezávislosť na koncernoch a ich obchodných stratégiách, nezávislosť na politikoch a ich mocenských konfliktoch či hrách.

1. Ponúkajú príležitosť vymaniť energiu z rúk politickej moci a dať ju do rúk uživateľom, teda občanom. Aby energia neslúžila ako geopolitický nástroj ale ako normálna služba, ktorú môže každý z nás využívať podľa vlastného uváženia a rozhodnutia.

2. Ponúkajú istotu, že aj v napätých časoch politických či energetických kríz, ktoré sa vyskytujú a aj sa budú vyskytovať, má človek spoľahlivého a politicky nezávislého dodávateľa energie. Má ho priamo nad hlavou, na oblohe. Ak ho chce využívať, nemusí čakať na rozhodnutie politických autorít. Je to rozhodnutie, ktoré môže urobiť každý z nás.

Pavel Šimon, zastupujúci riaditeľ SAPI

Zdielať článok

Súvisiace správy

Energia je bod G slovenských politikov

Uverejnené na 31 októbra, 2013

O autorovi

kopcsay

kopcsay

Márius Kopcsay - spisovateľ, novinár a scenárista. Pracoval v denníkoch Nový Čas, Národná Obroda a Pravda, spolupracoval s českými periodikami. V súčasnosti pracuje pre ministerstvo zahraničných vecí. Je autorom siedmich prozaických kníh, za ktoré získal niekoľko domácich a zahraničných ocenení. Viac na www.kopcsay.com.

Nechajte odkaz

Pridaj komentár