G-Komponent pôsobí proti záujmom Slovenska

03/19/2014

|

Posted In:

G-Komponent pôsobí proti záujmom Slovenska

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu víta skutočnosť, že sa zavedením G- komponentu bude zaoberať Ústavný súd. „Je to opatrenie, ktoré nielenže protiústavne obmedzuje podporu obnoviteľných zdrojov energie. Čo je horšie, tento krok pôsobí proti energetickej bezpečnosti našej krajiny, ktorá by najmä v súčasnom období mala patriť medzi naše priority,“ tvrdí zastupujúci riaditeľ SAPI Pavel Šimon.

Na Ústavný súd SR sa obrátila skupina 45 opozičných poslancov. Ako povedal poslanec za KDH Alojz Přidal, zavedením G-komponentu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví diskriminuje výrobcov zo Slovenska voči zahraničným producentom, ktorí takýto poplatok neplatia. Okrem toho sa opoziční poslanci stotožnili s argumentom SAPI a s právnickou analýzou, podľa ktorej bol G-komponent zavedený nezákonným spôsobom.

„Eskalácia napätia medzi Ukrajinou a Ruskom môže viesť k problémom so zásobovaním Slovenska surovinami. Preto by malo byť v našom záujme podporovať diverzifikáciu energetických zdrojov a podporovať energetickú sebestačnosť krajiny,“ tvrdí zastupujúci riaditeľ SAPI Pavel Šimon. „Namiesto toho zavádzame opatrenie, ktoré domácich výrobcov energie obmedzuje a diskriminuje. A nejde len o výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov. Je to v rozpore so záujmami krajiny. Aj preto vítame skutočnosť, že sa problémom bude zaoberať Ústavný súd.“

 

Dvojaký meter?

G-komponent predstavuje poplatok, ktorý výrobcovia elektriny musia platiť za prístup do siete – buď do prenosovej sústavy, alebo do sietí distribučných spoločností.

  • V prípade prenosovej sústavy sa platí za odovzdaný výkon a výška poplatku predstavuje štandardných 50 centov za megawatt.
  • V prípade distribučných sietí si však musí výrobca predplatiť už len samotnú možnosť dodávať energiu paušálnym poplatkom vo výške 20 000 eur za
    1 megawatthodinu. Keďže rok má 8760 hodín, vychádza takto určený poplatok až na 2,28 eur za megawatt v prípade zdrojov, ktoré pracujú nepretržite. Pre slnečné zdroje, ktoré pracujú cca 1 000 hodín do roka, dosiahne poplatok až 20 eur za megawatt, čo je 40-násobok normy. Práve to niektoré zdroje energie znevýhodňuje voči iným.

 

V hre je aj novela

Opozícia chce tiež tento stav riešiť novelou zákona tak, aby sa aspoň výška G-komponentu zjednotila na úrovni 50 centov za megawatt, čo SAPI takisto víta.
„Ešte raz zdôrazňujem, že tu vonkoncom nejde len o skupinový záujem energetickej či solárnej lobby,“ dodáva Pavel Šimon. „Rozvoj čo najširšieho spektra energetických zdrojov je dnes – viac než kedykoľvek predtým – v záujme energetickej nezávislosti a bezpečnosti Slovenska. Preto vystupujeme proti G-komponentu, ktorý pôsobí presne naopak.“ 

Zdielať článok

Súvisiace správy

Odklad zákona vytvára priestor na diskusiu

Uverejnené na 21 decembra, 2012

O autorovi

kopcsay

kopcsay

Márius Kopcsay - spisovateľ, novinár a scenárista. Pracoval v denníkoch Nový Čas, Národná Obroda a Pravda, spolupracoval s českými periodikami. V súčasnosti pracuje pre ministerstvo zahraničných vecí. Je autorom siedmich prozaických kníh, za ktoré získal niekoľko domácich a zahraničných ocenení. Viac na www.kopcsay.com.

Nechajte odkaz

Pridaj komentár