Čo si myslia prezidentskí kandidáti o energii?

03/04/2014

|

Posted In:

Čo si myslia prezidentskí kandidáti o energii?

Aj keď prezident v oblasti nemá v oblasti energetiky priame kompetencie, ide predsa len o oblasť, ktorá je pre krajinu kľúčová a dotýka sa každého občana. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu preto oslovila prezidentských kandidátov, aby zistila, čo si myslia o energetike a konkrétne o obnoviteľných zdrojoch energie?

Premiér a prezidentský kandidát Robert Fico na otázky neodpovedal pre zaneprázdnenosť a priveľký počet rôznych prieskumov a ankiet, ako vysvetlila jeho hovorkyňa Monika Počátková.

Svoje názory na energetiku zatiaľ vyjadrili dvaja prezidentskí kandidáti: občiansky kandidát Radoslav Procházka, a tiež kandidát Strany maďarskej koalície a občiansky kandidát Gyula Bárdos.

Obaja sa zhodli v názore, že obnoviteľné zdroje majú kľúčový význam. Ich odpovede prinášame v plnom znení:

 

Občiansky kandidát Radoslav Procházka:

Perspektíva je v obnoviteľných zdrojoch

rado44

1. Aký je váš názor na energetickú budúcnosť Slovenska? Malo by sa podľa vás výraznejšie orientovať na obnoviteľné zdroje energie a postupne zvyšovať ich podiel na celkovej produkcii? Aký druh energie považujete za perspektívny?

– Energia je jednou z nevyhnutných podmienok prežitia ľudí a globálna energetická situácia sa bude postupne zhoršovať práve v súvislosti s vyčerpaním energetických aj iných prírodných zdrojov. Slovensko je vysoko závislé od dodávok energetických surovín zo zahraničia. Je tak aj veľmi zraniteľné. Nemožno preto ponechať výrobu a dodávku energie výlučne na firmách, ktorých prioritným záujmom sú vlastné finančné zisky, ani na dodávateľoch, ktorí majú vlastné strategické a geopolitické záujmy. Všetky problémy v tejto sfére sa bezprostredne prenášajú na ľudí. Múdry štát si ponecháva nástroj na vyváženie všetkých týchto rizík vo svojich rukách tak, aby zmierňoval ich negatívne dopady, najmä na sociálne najslabšie skupiny. Musí ho však využívať koncepčne, strategicky a zodpovedne voči všetkým, teda aj podnikateľom.

2. Obnoviteľné zdroje energie okrem iného umožňujú aj bežným občanom alebo ich spoločenstvám (obce, firmy, obytné domy a pod.) vlastniť energetické zdroje. Čoraz dostupnejšie sú aj vďaka poklesu cien technológií. Aký máte názor na decentralizáciu energie? Podporujete tento trend?

– Už o niekoľko desaťročí to bude hlavný zdroj energie, či sa nám to páči alebo nie – fosílne zdroje sa vyčerpajú a atómové elektrárne nemôžu pokryť všetku výrobu energie z viacerých dôvodov. Takže skutočná energetická perspektíva spočíva jedine v obnoviteľných zdrojoch a zvyšovaní energetickej efektívnosti. Navyše, OZE a úspory energie majú oproti ostatným zdrojom obrovskú výhodu – najmenej škodia životnému prostrediu. Môžu taktiež vytvoriť veľké množstvo pracovných príležitostí, nesmú sa však centralizovať do veľkých energetických zdrojov. Chce to zásadnú strategickú reštrukturalizáciu energetiky na Slovensku (spojenú s postupnou reštrukturalizáciou celého hospodárstva smerom k jeho trvalej udržateľnosti a k adaptácii na klimatické zmeny). V súčasnosti to chce najmä novú, udržateľnú stratégiu energetiky a jej systematické napĺňanie v praxi, vrátane transparentných opatrení na podporu obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti, a to bez neférového zvýhodňovania niektorých podnikateľov či podnikateľských skupín.

 

Gyula Bárdos, kandidát SMK a občiansky kandidát:

Na južnom Slovensku sa fotovoltike darí

bardos44

1. Aký je váš názor na energetickú budúcnosť Slovenska? Malo by sa podľa Vás výraznejšie orientovať na obnoviteľné zdroje energie a postupne zvyšovať ich podiel na celkovej produkcii? Aký druh energie považujete za perspektívny?

– Áno, malo by sa v  budúcnosti orientovať na obnoviteľné zdroje energie. Ale nie takým spôsobom, ako sa to stalo v  rokoch 2007 až 2011. Koniec-koncov, následne sa legislatívne prostredie muselo upraviť, aby vplyvom inštalovania nových obnoviteľných zdrojov energie do energetického systému výrazne nestúpla spotrebiteľská cena elektrickej energie. Čiže podporujeme nové, moderné zdroje, ale len za predpokladu ekonomickej efektívnosti. Na Slovensku, a  to najmä na Podunajskej nížine a  v  iných oblastiach južného Slovenska, je perspektívne využitie fotovoltaických elektrární, a  to z  dôvodu nadpriemerného počtu hodín slnečného svitu za rok v  porovnaní či už s inými regiónmi Slovenska, alebo v  porovnaní s  inými regiónmi Európy.

2. Obnoviteľné zdroje energie okrem iného umožňujú aj bežným občanom alebo ich spoločenstvám (obce, firmy, obytné domy a pod.) vlastniť energetické zdroje. Čoraz dostupnejšie sú aj vďaka poklesu cien technológií. Aký máte názor na decentralizáciu energie? Podporujete tento trend?

– Áno podporujem, ale len za predpokladu nízkych cien a opodstatnených nákladov na inštaláciu pre obce, firmy ako aj rodiny.

Foto www.mkp.sk, rado2014.sk

Pre zaujímavosť dopĺňame aj odpovede niektorých ďalších kandidátov z ankety na portáli energia.sk, v ktorej hovoria o svojich postojoch k obnoviteľným zdrojom energie.

Andrej Kiska, občiansky kandidát

„Áno. Som za podporu aj využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Alternatívne zdroje energie už dávno nie sú len solárne články, veterné či vodné elektrárne. Naposledy ma zaujal napríklad vynález mladých Slovákov –  mini elektráreň, ktorá využíva energiu baktérií. Na Slovensku tvoria 98 % obnoviteľných zdrojov energie vodné elektrárne, vidím tu priestor na diverzifikáciu.“(energia.sk)

Milan Kňažko, občiansky kandidát

„Obnoviteľné zdroje majú svoje miesto v energetickom mixe, nie je možné povedať, ktorý je najlepší. Niekde dá zmysel fotovoltaika, niekde veterná elektráreň, niekde spaľovanie biomasy. V minulosti sa spravili chyby, keď sa centrálne intenzívne podporoval vybraný obnoviteľný zdroj. To medzi iným výraznou mierou prispelo k rastu cien elektriny. Podpora obnoviteľných zdrojov by sa mala uberať skôr cestou maximálneho uľahčenia administratívy a regulácií okolo ich budovania a zapájania do siete, nie priamou finančnou podporou.“ (energia.sk)

Pavol Hrušovský, kandidát ľudovej platformy (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd)

„Áno, ale nie zneužívanie pre biznis vyvolených ako pri solárnych kolektoroch. Obnoviteľné zdroje áno, ale za reálne ceny bez subvencovania výkupných cien.“ (energia.sk)

Ján Čarnogurský, občiansky kandidát

„Áno, ak budú spolufinancované zo zdrojov EÚ.“ (energia.sk)

Helena Mezenská, občianska kandidátka

„Áno. Obnoviteľné a domáce zdroje sú zárukou nezávislosti a samostatnosti Slovenskej republiky a jej občanov. Okrem tohto hľadiska sú možnosťou zosúladenia života ľudí s prírodou a všetkým, čo nám poskytuje.“ (energia.sk)

Viliam Fischer, občiansky kandidát

„Vývoj v energetike je prirodzený proces, ktorý je závislý od celkového vývoja ľudského poznania. Je samozrejmé, že dnes energiu vyrábame aj spotrebúvame inak ako pred 50 rokmi.  Ak sa ma pýtate na to, či podporujem dotovanú výstavbu veterných parkov a veľké plochy fotovoltaických panelov na poliach, tak tu som skôr skeptický. Nie všetky kroky v tomto smere mi pripadajú domyslené. Ak LED žiarovka spotrebuje 6 W namiesto 60 W a ešte je bezpečnejšia, lebo ostane studená aj keď mi svieti v byte celú dovolenku, tak ju určite chcem a vadí mi len jej cena.  Ale prečo by ju mali výrobcovia zlacňovať, keď  EÚ klasické žiarovky, nad 40 W zakázala a zákazník si nakoniec, či chce alebo nechce, vezme a zaplatí tú drahšiu?“ (energia.sk)

Stanislav Martinčko, občiansky kandidát

„Áno, ale bez dotácií na investície.“ (energia.sk)

Milan Melník, občiansky kandidát

„Áno.“ (energia.sk)

 

 

 

 

 

Zdielať článok

Súvisiace správy

Slnko svieti aj v časoch krízy

Uverejnené na 04 marca, 2014

Energia je bod G slovenských politikov

Uverejnené na 31 októbra, 2013

O autorovi

kopcsay

kopcsay

Márius Kopcsay - spisovateľ, novinár a scenárista. Pracoval v denníkoch Nový Čas, Národná Obroda a Pravda, spolupracoval s českými periodikami. V súčasnosti pracuje pre ministerstvo zahraničných vecí. Je autorom siedmich prozaických kníh, za ktoré získal niekoľko domácich a zahraničných ocenení. Viac na www.kopcsay.com.

Nechajte odkaz

Pridaj komentár