Obnoviteľné zdroje energie hľadajú mladých objaviteľov

11/05/2013

|

Posted In:

Obnoviteľné zdroje energie hľadajú mladých objaviteľov

(tlačová správa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu)

Slovensko a Rakúsko chcú v rámci cezhraničnej spolupráce posilňovať záujem občanov, spotrebiteľov, ale aj najmladšej generácie o energiu, jej rozumné získavanie a využívanie.

Priekopnícky projekt s názvom EXREN chce tiež deti inšpirovať a motivovať, aby sa pri výbere štúdia a svojho budúceho povolania rozhodli pre odvetvia spojené s obnoviteľnými zdrojmi energie.

V súčasnom svete zohráva energia kľúčovú rolu. Vzhľadom na dochádzajúce zásoby fosílnych palív, ale aj nevyhnutnosť šetriť klímu a životné prostredie, človek získava a využíva energiu novými, čistejšími spôsobmi. Rovnako je pre každého z nás čoraz naliehavejšia otázka energetických úspor. Práve na tieto témy chce náš projekt EXREN orientovať pozornosť dospelých i mládeže,“ vysvetľuje Pavel Šimon, zastupujúci riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI), ktorá je jedným z troch kľúčových partnerov v tomto projekte. Hlavným slovenským organizátorom je Energetické centrum Bratislava, na rakúskej strane sa tejto úlohy zhostila spoločnosť Energiepark Bruck/Leitha. Pôsobnosť projektu sa zameriava na územie Bratislavského kraja a na severnú i južnú časť okolia Viedne.

Projekt EXREN sa člení na dve hlavné aktvity. Jednou z nich je letný tábor pre deti od 10 do 15 rokov, teda pre 2. stupeň základných škôl. Rakúska a slovenská mládež tu bude mať zastúpenie v pomere „pol na pol“.

Okrem nadväzovania priateľstiev a zábavných hier bude poslaním letného tábora vyvolať u detí hravou a prístupnou formou záujem o otázky spojené s energiou. „Naším cieľom je vzbudiť u mladej generácie záujem o energiu, o šetrné narábanie s ňou, ale tiež o jej získavanie z obnoviteľných zdrojov,“ vysvetľuje Pavel Šimon. „Takisto sa usilujeme deti podnietiť, aby sa pri výbere ďalšieho vzdelávania a profesnej orientácie rozhodli pre odbory z energetickej oblasti.“

Druhou časťou projektu je rozsiahly a dôkladný prieskum zameraný na firmy, spoločnosti či združenia s cieľom zmapovať ich energetickú efektívnosť, ale aj využívanie obnoviteľných zdrojov energie, a tiež názory ľudí na túto problematiku. Výsledky prieskumu sa budú prezentovať na cezhraničnom sympóziu. Cieľom tejto časti projektu je nájsť a spojiť potenciálnych cezhraničných partnerov v oblasti energetiky.

Európska únia podporila projekt v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013. V angličtine skratka EXREN znamená „EXplore Renewable Energy“, čiže „objavovanie obnoviteľných zdrojov energie“ – a najmä pre mladú generáciu to môže byť objav nielen inšpiratívny aj užitočný.

Na hornej snímke účastníci tímu EXREN na exkurzii vo veternej elektrárni v Brucku, dolu jeden z účastníkov a iniciátorov projektu Karol Galek.

Zdielať článok

Súvisiace správy

Slnko na streche

Uverejnené na 23 októbra, 2014

Letný tábor Energy Busters: Do videnia o rok!

Uverejnené na 24 septembra, 2014

O autorovi

kopcsay

kopcsay

Márius Kopcsay - spisovateľ, novinár a scenárista. Pracoval v denníkoch Nový Čas, Národná Obroda a Pravda, spolupracoval s českými periodikami. V súčasnosti pracuje pre ministerstvo zahraničných vecí. Je autorom siedmich prozaických kníh, za ktoré získal niekoľko domácich a zahraničných ocenení. Viac na www.kopcsay.com.

Nechajte odkaz

Pridaj komentár