Energia je bod G slovenských politikov

10/31/2013

|

Posted In:

Energia je bod G slovenských politikov

Štát nemá koncepciu rozvoja obnoviteľných zdrojov a zdá sa, že ani pre energetiku vôbec. Koncepciou vlády je len účelová podpora vybraným podnikateľským subjektom. Aspoň to tak vyzerá podľa posledných dvoch noviel zákonov, ktoré sa tejto oblasti bezprostredne týkajú.

Parlament, čiže Smer, schválil ďalšiu novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Jej hlavným poslaním je neštandardná a štedrá podpora spoločnosti U. S. Steel a elektriny, ktorú bude vyrábať ako vedľajší produkt spaľovania metalurgických plynov.

Je pozoruhodné, že zatiaľ čo v mene podpory konkrétneho podnikateľského subjektu možno novelizovať zákon, na potrestanie obnoviteľných zdrojov energie – a výrobcov energie vôbec – stačí schváliť vyhlášku. Konkrétne vyhlášku, ktorou Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vedený nominantom Smeru Jozefom Holjenčíkom zavádza tzv. G-komponent.

Ide o poplatok, ktorý má každý výrobca elektrickej energie platiť za prístup do prenosovej respektíve distribučnej siete. Cieľ je jasný: distribučky saturované novým príjmom budú môcť zákazníkom predávať elektrinu lacnejšie, a tak bude spotrebiteľ, občan a volič spokojný.

 

Diskriminačný poplatok

Zásadným problémom poplatku je jeho diskriminačne nastavená výška.

V prípade, že výrobca dodáva elektrinu do prenosovej sústavy (spoločnosť SEPS), predstavuje poplatok 50 centov za každý megawatt, čo zodpovedá európskym štandardom.

V prípade dodávok do distribučných spoločností (ZSE, SSE, VSE a asi stovka miestnych distribučných spoločností) si bude musieť výrobca predplatiť asi 20 000 eur ročne za megawatt. Nastáva efekt, ako keď má zákazník u mobilného operátora vysoký paušál, ktorý málo využíva, a tak sa mu cena za hovor neúmerne predražuje.

Keďže rok má ešte stále na Slovensku 8760 hodín, po jednoduchom prepočte vychádza poplatok až 2,28 eura na megawatthodinu pre výrobcov, ktorí by energiu produkovali nepretržite. Solárne zdroje ju vyrábajú len asi 1000 hodín do roka, a tak sa im poplatok vyšplhá na 20 eur za MWh, čo je 40-násobok oproti štandardnej výške!

 

Ohrozené Vojany

Na zavedenie G-komponentu môže doplatiť aj taký veľký výrobca, akým je tepelná elektráreň vo Vojanoch. Keďže dva jej bloky dodávajú elektrinu priamo distribučným spoločnostiam – od nového roku s citeľne vyššími nákladmi – hrozí zatvorenie a prepúšťanie ľudí v regióne s beztak vysokou nezamestnanosťou.

Ešte drastickejší dosah bude mať poplatok na firmy, ktoré vyrábajú energiu z vetra či zo slnka, ale logicky aj pre spoločnosti, ktoré pre ne pracujú. Neschopnosť splácať úvery, prepúšťanie, zatváranie firiem – negatívne dosahy na ekonomiku občanovi v konečnom dôsledku vytiahnu z vrecka viac peňazí, než mu prinesie neistý prísľub nižších cien za elektrinu.

Nehovoriac o tom, koľko občania platia a budú platiť za neštandardné úľavy iným výrobcom energie. Napríklad spomínanému U. S. Steelu alebo štátom dotovanej ťažbe hnedého uhlia.

 

V rozpore so zákonom

Unáhlené a účelové zavedenie G-komponentu

1. Prinesie negatívne ekonomické dôsledky.

2. Zníži konkurencieschopnosť Slovenska vo výrobe energie, keďže okolité krajiny tento poplatok nemajú.

3. Oslabuje diverzifikáciu zdrojov energie, teda ohrozuje energetickú bezpečnosť štátu. Väčšie množstvo rozmanitých zdrojov ju, naopak, posilňuje.

4. A napokon: poplatok bol zavedený v rozpore so zákonom, pretože sa tak stalo podzákonnou normou. Vyhláškou sa mení nielen zákon, ale zásadné parametre energetického trhu!

Najzávažnejšie je však zistenie, že štát nemá koncepciu rozvoja obnoviteľných zdrojov ani pre energetiku vôbec. Koncepciou vlády je len účelová podpora vybraným podnikateľským subjektom. To je zároveň odpoveď na otázku, prečo sú obnoviteľné zdroje na Slovensku u politikov také neobľúbené – pretože zužujú priestor na finančno-politické transakcie, na „ulievanie“ verejných peňazí a na politický sponzoring.

Práve toto je v energetike bodom G, na ktorý politici tak citlivo reagujú. Preto, keď sa oháňajú energiou, mal by občan spozornieť a dovtípiť sa, že im nejde o tú jeho energiu, ale o ich vlastnú – čiže o energiu politických a záujmových skupín.

Pavel Šimon – zástupca riaditeľky Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI)

Článok bol 27.10.2013 publikovaný na SME.sk

Zdielať článok

Súvisiace správy

Slnko svieti aj v časoch krízy

Uverejnené na 04 marca, 2014

O autorovi

kopcsay

kopcsay

Márius Kopcsay - spisovateľ, novinár a scenárista. Pracoval v denníkoch Nový Čas, Národná Obroda a Pravda, spolupracoval s českými periodikami. V súčasnosti pracuje pre ministerstvo zahraničných vecí. Je autorom siedmich prozaických kníh, za ktoré získal niekoľko domácich a zahraničných ocenení. Viac na www.kopcsay.com.

Nechajte odkaz

Pridaj komentár