Vietor a slnko hýbu Európou

11/14/2012

|

Posted In:

Vietor a slnko hýbu Európou

Hoci má Európska únia byrokratický imidž, voči obnoviteľným zdrojom energie je nesmierne akčná. Svojou politikou sa zaslúžila o rozvoj fotovoltických či veterných elektrární a tieto nedávno ešte futuristické odvetvia sa dnes tešia ekonomickému vzostupu.

Napriek pokračujúcej hospodárskej kríze priemysel v oblasti veternej či slnečnej energie v Európe rozkvital. Len za tento rok v krajinách dosiahla kapacita veterných elektrární hranicu 100 gigawattov. To je ekvivalent výroby energie z 39 jadrových elektrární alebo spaľovania 72 miliónov ton uhlia. Podľa Európskej asociácie pre veternú energiu (EWEA) so sídlom v Bruseli toto množstvo predstavuje viac ako 7 percent z celého zásobovania EÚ elektrinou.

 

 

Vývoj trval dve desaťročia

„Európskemu sektoru veternej energie trvalo asi dvadsať rokov, aby sa zapojilo do rozvodnej siete prvých 10 GW ,“ povedal Christian Kjaer, výkonný riaditeľ EWEA. „Na pridanie ďalších 90 GW stačilo 13 rokov.“
Inými slovami polovica celkového európskeho veterného výkonu bola nainštalovaná v priebehu posledných 6 rokov. EWEA odhaduje, že európske veterné farmy vyrábajú za jeden rok dostatok elektriny, na naplnenie celkovej spotreby 57 miliónov domácností.

Nemecko, Španielsko a Veľká Británia majú v EÚ vedúce postavenie na trhu.  Veterné elektrárne zabezpečujú 11 percent z celkovej spotreby energie v Nemecku a zároveň sa podieľajú viac ako 17 percentami na celkový dopyt po elektrine v Španielsku a 26 percentami v Dánsku.

„Napriek využívaniu nepatrného zlomku rozsiahlych európskych zdrojov veternej energie, má táto energia podstatný vplyv na energetickú bezpečnosť a životné prostredie v Európe, a ponúka obrovské výhody pri vytváraní zelených pracovných miest a vývoze technológií,“ povedal Kjaer.

 

 

 

Úspech sa rodil pomaly

Úspech veterných elektrární v Európe neprišiel jednoducho. Pred desiatimi rokmi ovládali Európsky trh nástroje orientované na fosílne palivá a jadrovú energiu a viedli tuhý odpor proti nováčikom, ako sú veterné a solárne elektrárne. Mnoho európskych energetických trhov, ako napríklad nemecký, ovládali monopoly vo vlastníctve štátu alebo hŕstka obrích spoločností.

V roku 1998 sa však v EÚ začala liberalizácia, ktorá od tých čias zásadne zmenila európsky trh. EÚ bola tiež jedna z hnacích síl Kjótskeho protokolu a ďalších programov zmierňujúcich dopady klimatickej zmeny. Tieto programy jednoznačne uprednostňujú obnoviteľné zdroje energie a budú hrať aj naďalej významnú úlohu v medzinárodnom úsilí dospieť k celosvetovej dohode o produkcii skleníkových plynoch.

 

 

20-20-20

Najdôležitejšie právne predpisy EÚ boli smernice v roku 2001 a 2009. Smernica z roku 2009 sa stala právne záväzným cieľom do roku 2020, dokedy by členské štáty EÚ mali využívať 20 % energií z obnoviteľných zdrojov, o 20 % znížiť emisie uhlíka a o 20 % znížiť celkovú spotrebu energie. Národné akčné plány pre energiu z obnoviteľných zdrojov stanovujú, ako má každá krajina EÚ plniť svoje národné ciele a každé dva roky podávať správy o pokroku, ktorý dosiahla.

„Ambiciózne ciele sú jadrom politiky EÚ na podporu energie z obnoviteľných zdrojov,“ uzatvorila EWEA report z tohto roka. „Vzhľadom na rýchle prijatie ambicióznych národných a EÚ cieľov, európske spoločnosti sú na svetovej špičke v oblasti technológií veterných elektrární a majú vedúci podiel na svetovom trhu.“

Napriek tomu, že v súčasnosti nie je nálada v EÚ naklonená ambicióznym drahým projektom, sektor veterných či solárnych elektrární pevne stojí na nohách.

rast výkonu veterných elektrární do roku 2011

rast výkonu veterných elektrární do roku 2011

Zdielať článok

Súvisiace správy

Šetrenie otvára priestor pre energetické služby

Uverejnené na 04 decembra, 2014

Slnko na streche

Uverejnené na 23 októbra, 2014

Letný tábor Energy Busters: Do videnia o rok!

Uverejnené na 24 septembra, 2014

O autorovi

kopcsay

kopcsay

Márius Kopcsay - spisovateľ, novinár a scenárista. Pracoval v denníkoch Nový Čas, Národná Obroda a Pravda, spolupracoval s českými periodikami. V súčasnosti pracuje pre ministerstvo zahraničných vecí. Je autorom siedmich prozaických kníh, za ktoré získal niekoľko domácich a zahraničných ocenení. Viac na www.kopcsay.com.

Nechajte odkaz

Pridaj komentár