Hurikán Sandy: Ďalší argument pre zelenú energiu

11/07/2012

|

Posted In:

(tlačová správa SAPI k zámeru znižovať emisie skleníkových plynov – doplnené znenie)
Hurikán Sandy potvrdil skutočnosť, že sa klimatická zmena podpisuje pod narastajúcu intenzitu extrémnych prejavov počasia. Aj podľa odborníkov sa na mimoriadnej sile hurikánu podieľala vyššia teplota oceánu, než predstavuje dlhodobý priemer.

„Udalosti v Amerike dokazujú, aký dôležitý je cieľ znižovať produkciu skleníkových plynov a eliminovať globálne otepľovanie i negatívne dôsledky tohto procesu,“ hovorí Veronika Galeková, výkonná riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu. „Tým skôr považujeme za nepochopiteľný zámer slovenskej vlády využiť peniaze získané z predaja emisných kvót na podporu ťažby hnedého uhlia – teda opätovne na produkciu ďalších emisií, ktoré poškodzujú atmosféru. Plne sa stotožňujeme s protestnou kampaňou, ktorú v tomto smere vyvíja hnutie Greenpeace.“

SAPI tiež upozorňuje na informáciu, podľa ktorej sa v rokoch 2007 až 2012 použilo na podporu hnedého uhlia takmer pol miliardy eur. Práve obnoviteľné zdroje energie – a menovite solárna energia – sú pritom vystavované nepodloženým obvineniam, že toto odvetvie využíva príliš štedrú podporu štátu. Skutočnosť je však celkom iná: v porovnaní s ťažbou uhlia je podpora obnoviteľných zdrojov nepomerne skromnejšia a zároveň efektívne využitá.

Napríklad na vybudovanie strešnej inštalácie s výkonom 5 megawattov pre bežný rodinný dom a pri súčasných výkupných cenách za solárnu elektrinu predstavuje podpora asi 300 eur. Zo sumy pol miliardy eur by sa dalo podporovať  až 16-tisíc takýchto domov ročne – počas celých 100 rokov!

„Čisto teoreticky by sa za sumu pol miliardy eur dali všetky slovenské domácnosti vybaviť vlastným solárnym zdrojom energie,“ tvrdí výkonná riaditeľka SAPI Veronika Galeková. „Samozrejme nemáme ambíciu orientovať Slovensko na jeden zdroj energie. Tento príklad však potvrdzuje, že ekologické zdroje energie môžu byť zároveň aj ekonomicky efektívne a navyše ľudí vedú k energetickej sebestačnosti. Nie je preto dôvod ich ignorovať a orientovať krajinu temer výhradne na fosílne zdroje či jadrovú energiu, ako sa to deje na Slovensku. Rozvoj fotovoltického odvetvia navyše prináša nové pracovné príležitosti – nepochybne menej zaťažujúce zdravie zamestnancov v porovnaní s ťažkou a nezdravou prácou baníkov.“

SAPI považuje za potrebné upozorniť Vládu SR, že vyspelé krajiny v EÚ, ale aj USA alebo Čína kráčajú v energetike celkom iným smerom. Čoraz viac uprednostňujú a podporujú získavanie energie zo zdrojov, ktoré sú šetrné voči životnému prostrediu i voči zdraviu občanov.

Aj keď bol hurikán Sandy vzdialený tisíce kilometrov, extrémy počasia a prírodné katastrofy neobchádzajú ani Slovensko. To je dôvod, pre ktorý by Slovensko nemalo obchádzať obnoviteľné zdroje energie.

Zdielať článok

Súvisiace správy

Energetiku čakajú zásadné zmeny

Uverejnené na 08 októbra, 2012

Fotovoltika nie je strašiak

Uverejnené na 04 októbra, 2012

O autorovi

kopcsay

kopcsay

Márius Kopcsay - spisovateľ, novinár a scenárista. Pracoval v denníkoch Nový Čas, Národná Obroda a Pravda, spolupracoval s českými periodikami. V súčasnosti pracuje pre ministerstvo zahraničných vecí. Je autorom siedmich prozaických kníh, za ktoré získal niekoľko domácich a zahraničných ocenení. Viac na www.kopcsay.com.

Nechajte odkaz

Pridaj komentár