Fotovoltika nie je strašiak

10/04/2012

|

Posted In:

Fotovoltika nie je strašiak

Už najbližšie roky prinesú do energetiky zásadné zmeny – predovšetkým prechod od centralizovaných sietí k distribuovaným a tiež čoraz väčší záujem spotrebiteľov o energetickú sebestačnosť. Hybnou silou tohto procesu je pritom čoraz väčší vplyv fotovoltiky a ďalších obnoviteľných zdrojov energie. Aj takéto posolstvo vyplynulo z odborného seminára Fotovoltika na Slovensku v roku 2013, ktorý 4. októbra v Bratislave usporiadala Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu.

„V elektrickej sieti bude pribúdať stále viac menších zdrojov a tým sa bude meniť jej architektúra,“ avizoval v diskusii na seminári Marcel Šúri zo spoločnosti GeoModel Solar. Podľa neho tomuto vývoju pomáhajú dva významné faktory. Prvým je rast cien elektriny, ktoré už dnes na Slovensku patria k najvyšším. Druhým faktorom je naopak pokles cien technológií v oblasti fotovoltiky a obnoviteľných zdrojov energie vôbec.

Okrem predstaviteľov fotovoltického odvetvia prijali na seminár pozvanie aj zástupcovia dvoch distribučných spoločností – Západoslovenskej energetiky a Východoslovenskej distribučnej – a tiež Juraj Novák, hlavný štátny radca Ministerstva hospodárstva SR. Podľa jeho názoru sú zásadnejšie zmeny v energetike otázkou dlhšieho časového horizontu. „Trend k decentralízácii tu je, ale nepredpokladám, že pred rokom 2030 nadobudne významnejší rozmer,“ povedal J. Novák.

Naopak, M. Šúri predpokladá vývoj oveľa rýchlejší: Do roku 2020 nastanú procesy, na ktoré by sme mali byť pripravení. Pýtam sa, či robíme všetko preto, aby sme potom nestrácali peniaze, čas a hlavu.“

 

Predpovedať nie je problém

Marcel Šúri na seminári prezentoval model SolarGis umožňujúci predpovedať nielen množstvo a intenzitu slnečného žiarenia, ale spolu s tým aj očakávaný výkon solárnych zariadení a v konečnom dôsledku teda aj ich vplyv na prenosovú sústavu, čo býva často predmetom polemík a pochybností. Fotovoltické zdroje sa dokonca sa na Slovensku ocitli spolu s veternými elektrárňami v nelichotivej kategórii nepredikovateľných obnoviteľných zdrojov.

„Pojem nepredikovateľný by som zakázal,“ uviedol na konferencii M. Šúri s tým, že vplyv fotovoltických zariadení na sieť je predpovedateľný a stabilný. Jeho predvídateľnosť sa odvíja od predpovedí počasia – a to vieme predpovedať sto či dvesto rokov.

 

Ostrovné riešenia zaujali

Popri diskusii o súčasnom zákone upravujúcom využívanie obnoviteľných zdrojov energie prezentoval Martin Kretter zo spoločnosti Fronius aj v zahraničí osvedčený model podpory obnoviteľných zdrojov tzv. Net metering. Zakladá sa na jednoduchom princípe, keď producent energie bezplatne odovzdá do siete elektrinu, ktorú nespotreboval, pričom rovnaké množstvo energie má právo zo siete odobrať.

J. Novák z MH SR avizoval, že sa pripravuje vznik novej spoločnosti, ktorá bude vykupovať elektrickú energiu špeciálne z obnoviteľných zdrojov.

Pri súčasnej administratívnej aj technickej záťaži predstavujú veľmi nádejnú alternatívu ostrovné riešenia, ktoré na seminári predstavil Ján Otčenáš zo spoločnosti SolarTime. Popri čistom „off grid“ systéme prezentoval aj model tzv. hybridného ostrovného riešenia.

 

Oprávnená podpora

Napriek súčasnému stavu, keď sa fotovoltika a obnoviteľné zdroje vo všeobecnosti netešia priazni, odborný seminár zaznamenal porozuhodnú účasť. „Prišlo viac než 70 účastníkov, čo nás úprimne teší a rozhodne motivuje, aby sme pripravili aj ďalší, v poradí tretí ročník tohto podujatia,“ uviedla výkonná riaditeľka SAPI Veronika Galeková.

Vnímanie fotovoltiky dnes ovplyvňujú kritické názory, ktoré tomuto odvetviu vyčítajú podporu v minulých rokoch. Ako však zaznelo v záverečnej diskusii, štát dodnes podporuje aj iné energetické odvetvia – napríklad ťažbu hnedého uhlia či jadrovú energetiku. Ide pritom o časový horizont desiatok rokov. Oproti tomu si fotovoltika vyžadovala resp. vyžaduje relatívne krátkodobú podporu, môže však dlhodobo zohrať nesmierne významnú úlohu pri pokrývaní energetického dopytu, posilňovaní energetickej nezávislosti každého jednotlivca, ale tiež pri ochrane životného prostredia a klímy.„Nehľaďme na fotovoltiku ako na strašiaka, ale ako na technológiu, ktorá nám môže pomôcť riešiť aktuálne problémy,“ vyzval v závere diskusie Marcel Šúri.

Zdielať článok

Súvisiace správy

Slnko na streche

Uverejnené na 23 októbra, 2014

Letný tábor Energy Busters: Do videnia o rok!

Uverejnené na 24 septembra, 2014

O autorovi

kopcsay

kopcsay

Márius Kopcsay - spisovateľ, novinár a scenárista. Pracoval v denníkoch Nový Čas, Národná Obroda a Pravda, spolupracoval s českými periodikami. V súčasnosti pracuje pre ministerstvo zahraničných vecí. Je autorom siedmich prozaických kníh, za ktoré získal niekoľko domácich a zahraničných ocenení. Viac na www.kopcsay.com.

Nechajte odkaz

Pridaj komentár