PV GRID odstraňuje bariéry vo využívaní slnečnej energie

09/12/2012

|

Posted In:

PV GRID odstraňuje bariéry vo využívaní slnečnej energie

Odstrániť prekážky, ktoré bránia integrácii slnečnej energie do distribučných elektrických sietí – to je hlavné poslanie medzinárodného projektu PV GRID, do ktorého sa zapojilo 16 európskych štátov vrátane Slovenska.

„Práve Slovensko je príkladom krajiny, kde využívanie slnečnej energie naráža na množstvo legislatívnych aj administratívnych bariér,“ hovorí Veronika Galeková, výkonná riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI). „Výsledkom projektu PV GRID by mali byť univerzálne odporúčania, a tiež dialóg so zainteresovanými inštitúciami ako v  jednotlivých krajinách aj v rámci celej Európy prekonať existujúce prekážky a umožniť lepšie využívanie solárnej energie. Samozrejme, projekt by mal viesť k postupnému odstraňovaniu týchto bariér.“

Program PV GRID, ktorého koordinátorom je Nemecká federálna asociácia fotovoltického priemyslu (BSW), v súčasnosti vyhodnocuje situáciu v zúčastnených krajinách – teda platnú legislatívu a administratívne a technické predpisy. Z nich by mali vzísť už do polovice budúceho roka konkrétne odporúčania, ktoré by sa mali v priebehu budúceho roka prezentovať a postupne zapracovávať v národných legislatívach. Zámerom projektu je tiež vyčísliť náklady, ktoré sa v jednotlivých štátoch spájajú s inštaláciami fotovoltických zariadení.

Program nadväzuje na úspešný projekt PV LEGAL, ktorý mapoval legislatívu v jednotlivých európskych štátoch upravujúcu využívanie slnečnej energie. Slovensko sa na tomto projekte nepodieľalo – o to dôležitejšia je jeho účasť v súčasnej druhej fáze.

„Tým skôr, že patríme medzi štáty, kde výroba slnečnej energie naráža na množstvo nepochopiteľných problémov,“ dodáva Veronika Galeková. „Za všetky spomeniem len drastické zníženie výkupnej ceny zo solárnych zariadení zo 194 na 119 eur za megawatthodinu. Tento krok sa udial uprostred roka, teda uprostred regulačného obdobia, čo je v rozpore so slovenskou aj európskou legislatívou. Obrátili sme sa už aj na Generálnu prokuratúru aby preskúmala zákonnosť tohto opatrenia, no jedinou odpoveďou bolo zatiaľ len predĺženie lehoty na posúdenie celého problému…“

Projekt PV GRID by mal pomôcť širšiemu využívaniu slnečnej energie – tým skôr, že pokrok v technológiách a tiež práve odstraňovanie byrokratických prekážok postupne zvyšujú aj  ekonomickú efektívnosť a sebestačnosť celého fotovoltického odvetvia. „Neplatí teda argument, že využívanie obnoviteľných zdrojov energie vyťahuje peniaze z vrecák všetkých spotrebiteľov,“ dodáva Veronika Galeková. „Práve naopak, využívanie slnečnej energie je odpoveďou na hospodársku krízu aj na klimatickú zmenu, prejavy ktorej čoraz intenzívnejšie pociťujeme.“

 

Zdielať článok

Súvisiace správy

Slnko na streche

Uverejnené na 23 októbra, 2014

Letný tábor Energy Busters: Do videnia o rok!

Uverejnené na 24 septembra, 2014

O autorovi

kopcsay

kopcsay

Márius Kopcsay - spisovateľ, novinár a scenárista. Pracoval v denníkoch Nový Čas, Národná Obroda a Pravda, spolupracoval s českými periodikami. V súčasnosti pracuje pre ministerstvo zahraničných vecí. Je autorom siedmich prozaických kníh, za ktoré získal niekoľko domácich a zahraničných ocenení. Viac na www.kopcsay.com.

Nechajte odkaz

Pridaj komentár