Hovorme spolu o energetickej nezávislosti

09/26/2012

|

Posted In:

Hovorme spolu o energetickej nezávislosti

Pozývame Vás na odborný seminár
FOTOVOLTIKA NA SLOVENSKU V ROKU 2013

Hospodárska kríza. Čoraz dramatickejšie prejavy klimatickej zmeny. To sú dôvody, ktoré človeka nútia meniť pohľad na spôsoby, akými získava a využíva energiu.

Hrozí nám vyčerpanie surovinových zdrojov? Čaká nás zvyšovanie cien? Alebo stojíme na prahu energetickej revolúcie? Odpovede na tieto otázky prinesie odborný seminár o jednom z najprirodzenejších energetických zdrojov – o solárnej energii – ktorý organizuje Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI).

„Máme za cieľ vytvárať vhodné podnikateľské prostredie pre solárnu energetiku a podieľať sa na tvorbe legislatívy v tejto oblasti,“ hovorí Veronika Galeková, výkonná riaditeľka SAPI. „Cieľom odborných seminárov, ktoré organizujeme, je nielen poskytovať odborné poradenstvo, ale aj vzdelávať verejnosť  a zlepšovať povedomie o fotovoltike.“

Prvý ročník bol podľa V. Galekovej úspešný aj vďaka tomu, že sa na ňom neprezentovali iba vízie a teoretické poznatky, ktoré už ľudia z tejto sféry poznajú, ale aj konkrétne informácie, ktoré sa dajú využiť v praxi. „SAPI sa minulý rok podieľala na tvorbe metodiky pre stavebné úrady, ako majú postupovať pri schvaľovaní fotovoltických zariadení – čo bolo jednou z tém seminára,“ vysvetľuje V. Galeková. „Takisto sme mali rozpracovanú legislatívnu iniciatívu, ktorá mala viesť k zjednodušeniu pripájaniu fotovoltických zdrojov, do toho však prišiel pád predošlej vlády. Odozva účastníkov seminára však bola veľmi pozitívna. V tomto duchu by sme chceli pokračovať aj tento rok.“

Každý môže byť energeticky nezávislý

Slnku vďačíme za život na Zemi, pretože je prvotným impulzom všetkých prírodných aj civilizačných procesov. Dnes nám technologický pokrok umožňuje využívať tento obrovský energetický potenciál priamo. Vďaka Slnku máme nástroj,  ktorý nám vyrobí čistú elektrickú energiu na streche vlastného domu. Nástroj, ktorý ktorý ak necháme svojim deťom, nadobudne cenu zlatého dedičstva. Produkuje elektrinu, ktorá sa nemusí dovážať dlhé kilometre z iných európskych krajín, je nezávislá od vývoja cien na trhu, či od výsledkov politiky aktuálne zvolených strán. V priebehu posledných piatich rokov zaznamenala táto technológia také prudké rozšírenie, že sa stáva cenovo dostupnou alternatívou takmer pre každú slovenskú domácnosť, ktorá chce ušetriť a urobiť aj niečo pre budúcnosť.

Práve menším inštaláciám určeným pre bežného spotrebiteľa, bude venovaný druhý ročník seminára. SAPI chce na jeho pôde okrem iného prezentovať aj nový model podpory pre takéto inštalácie – opatrenie známe ako NET METERING.

„Zákon síce umožňuje budovať zariadenia do 100 kWp, ale práve menšie inštalácie do 10 kWp sa aj vďaka novele poslanca Ľubomíra Vážneho aspoň trochu odbremenili od administratívnej záťaže,“ dodáva V. Galeková. „Ide o zdroje určené pre rodinné domy, ktoré užívateľom umožnia energetickú sebestačnosť – a to je nepochybne veľká téma budúcnosti, ktorá sa stáva už dnes aktuálnou.“

Na prahu revolúcie?

Človek už prestáva byť len spotrebiteľom energie závislým od monopolov. Prestáva byť pasívnym platiteľom účtov. Každý z nás môže aktívne ovplyvňovať svoj energetický manažment. Každý z nás sa môže stať vlastníkom zdroja energie – obmedziť svoju závislosť, eliminovať obavy z rastúcich cien za energie, obavy z budúcnosti. Práve v tom spočívajú prevratné zmeny v energetike. Ich dosah možno porovnať s revolúciou, ktorú do komunikačnej sféry v posledných dvoch dekádach priniesli osobné počítače, mobilné telefóny a internet.

Príďte sa dozvedieť viac o tom, ako to na Slovensku funguje, ak chcete mať vlastnú elektrinu zo slnka, ako je to s platnou legislatívou v tejto oblasti, položte otázky a diskutujte o tom, čo Vás zaujíma. Hlavnou témou budú fotovoltické zariadenia s výkonom do 10 kWp a NET METERING ako vo svete vyskúšaná a osvedčená forma ich podpory.

Odborný seminár na tému FOTOVOLTIKA NA SLOVENSKU V ROKU 2013 sa uskutoční 4. októbra 2012 od 9. do 14. hodiny na pôde Kongresového centra Technopol v Bratislave na Kutlíkovej 17.

Ak sa prihlásite do 1. októbra, predstavuje cena vstupenky len 69 eur, pri prvých 40 vstupoch dokonca iba 49 eur. Presný program je priebežne aktualizovaný na stránke www.sapi.sk.
Prihlášky či žiadosti o podrobnejšie informácie môžete posielať na adresu seminar@sapi.sk.

Tešíme sa na stretnutie plné slnečnej energie.

Zdielať článok

Súvisiace správy

G-Komponent pôsobí proti záujmom Slovenska

Uverejnené na 19 marca, 2014

O autorovi

kopcsay

kopcsay

Márius Kopcsay - spisovateľ, novinár a scenárista. Pracoval v denníkoch Nový Čas, Národná Obroda a Pravda, spolupracoval s českými periodikami. V súčasnosti pracuje pre ministerstvo zahraničných vecí. Je autorom siedmich prozaických kníh, za ktoré získal niekoľko domácich a zahraničných ocenení. Viac na www.kopcsay.com.

Nechajte odkaz

Pridaj komentár