Generálna prokuratúra: Rozhodnutie v nedohľadne?

09/02/2012

|

Posted In:

Generálna prokuratúra predĺžila lehotu, v ktorej má rozhodnúť, či je zníženie výkupných cien energie zo slnka v súlade so zákonom.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví znížil výkupnú cenu pre energiu zo solárnych zariadení zo 194 na 119,54 eura. Zníženie vstúpilo do platnosti novou vyhláškou od 1. júla 2012.

Podľa zástupcov fotovoltického priemyslu je toto zníženie cien pre ich odvetvie likvidačné a ohrozí stovky pracovných miest.

Rovnako podľa viacerých názorov ide o krok, ktorý je v rozpore so slovenskou a európskou legislatívou. Potvrdzuje to aj názor medzinárodnej právnej kancelárie NH Hager Niederhuber: „Opätovná úprava cien počas regulačného obdobia je protizákonná. Časté menenie cien elektriny tiež porušuje princíp legitímnych očakávaní ako jedného zo základných princípov práva EÚ. Uvedené podporujú aj nálezy Ústavného súdu SR.“

Z tohto dôvodu sa Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) obrátila na Generálnu prokuratúru. V termíne, ktorý vyplýva zo zákona, však prišla z GP SR len stručná odpoveď: „Vo veci Vášho podnetu týkajúceho sa namietaného nesúladu vyhlášky ÚRSO č. 184/2012 Z. z. z 22. 06. 2012 s platnými všeobecne záväznými predpismi Vám oznamujem, že podľa § 33 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov bolo rozhodnuté o predĺžení lehoty na jeho vybavenie. O spôsobe vybavenia Vás tunajšia prokuratúra písomne vyrozumie.“

Stručný komentár Privátnej energie: Dvakrát meraj, raz rež. Verme, že odklad naozaj prispeje k dôkladnému preskúmaniu problému, ktorý je, ako sa zdá, extrémne zložitý a náročný. Dokonca až natoľko, že prokuratúra vo svojom stanovisku ani neuviedla konkrétny termín, o koľko si lehotu na rozhodovanie predĺžila.

Zdielať článok

Súvisiace správy

Slnko na streche

Uverejnené na 23 októbra, 2014

Letný tábor Energy Busters: Do videnia o rok!

Uverejnené na 24 septembra, 2014

O autorovi

kopcsay

kopcsay

Márius Kopcsay - spisovateľ, novinár a scenárista. Pracoval v denníkoch Nový Čas, Národná Obroda a Pravda, spolupracoval s českými periodikami. V súčasnosti pracuje pre ministerstvo zahraničných vecí. Je autorom siedmich prozaických kníh, za ktoré získal niekoľko domácich a zahraničných ocenení. Viac na www.kopcsay.com.

(1) Reader Comment

  1. Michal
    09/10/2012 at 9:47 am

    Tak vyjadrenei GP je jasné, treba viac času... Času na zametenie pod stôl.

Nechajte odkaz

Pridaj komentár