SLOVNÍK: Čo je net metering?

08/05/2012

|

Posted In:

Cudzí a laikom možno neznámy termín „net metering“ vyjadruje veľmi prehľadný a efektívny spôsob, akým môže štát podporovať malých výrobcov energie – predovšetkým majiteľov domov a spotrebiteľov, ktorí chcú byť energeticky sebestační.

Princíp tohto modelu je jednoduchý: Výrobca, ktorý si vyrába elektrinu pre svoju vlastnú spotrebu, odovzdáva vyrobené prebytky do siete bez  nároku na výkupnú cenu. Za to však získava nárok odobrať rovnaké množstvo elektriny v určitom období zadarmo. Spotrebiteľ teda využíva distribučnú sieť ako „akumulátor energie“ – koľko do nej vloží, toľko si vyberie. Pokiaľ vyrobí energie menej, než spotrebuje, kupuje si elektrinu z distribučnej siete ako bežný zákazník.

Znamená to, že:

1. Výrobca energie nedostáva za odovzdané prebytky žiadny doplatok. Odpadáva tak zložitá fakturácia, aj problémy s výškou výkupnej ceny elektrickej energie. Stačí, ak výrobca uzavrie zmluvu s distribučnou spoločnosťou o zápočte vyrobenej a odobratej elektriny, ktorá sa zúčtuje raz za rok.

2. V prípade net meteringu sa energia získaná z fotovoltických zariadení nijako nepremieta do koncovej ceny energie pre spotrebiteľa.

Problém výkupnej ceny

Práve tento argument sa totiž často používa i zneužíva v spojitosti s obnoviteľnými zdrojmi energie – a s ďalšou formou ich podpory, ktorou je priaznivá výkupná cena.

Takýto model podpory sa využíva napríklad v Nemecku, kde sa výkupné ceny elektriny z obnoviteľných zdrojov koncepčne stanovujú vopred. Oproti tomu v ČR a na Slovenskuboli v čase solárneho boomu výkupné ceny nastavené veľmi štedro, potom sa však dostavil opačný extrém – administratívne a ekonomické obmedzenia voči obnoviteľným zdrojom energií a voči solárnej energií zvlášť. (Príznačným príkladom je súčasná situácia, keď Úrad pre reguláciu sieťových odvetví znížil výkupné ceny za elektrinu zo slnka z 259 na 194 eur od 1. januára a vzápätí zo 194 na 119 eur od 1. júla 2012, teda uprostred regulačného obdobia, čo je podľa odborníkov v rozpore so slovenskou aj európskou legislatívou. Navyše ide o jediný druh energie s takýmto drastickým znižovaním výkupných cien!) Jedným z argumentov bolo práve tvrdenie, že slnečná energia je príliš drahá a zvyšuje ceny elektriny pre všetkých spotrebiteľov.

Výrobcovia resp. spotrebitelia, ktorí by sa rozhodli pre net metering, by tak neboli závislí od výkupných cien, ktoré stanovuje štát, resp. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Na druhej strane by sa tým eliminoval absurdný argument, že ostatní spotrebitelia doplácajú na občanov, ktorí chcú byť energeticky sebestační.

Bez poplatkov a úradovania

Net metering ako forma podpory by značne zjednodušil administratívnu záťaž pri budovaní a prevádzke strešných  fotovoltických zariadení.

Výrobca energie pre vlastnú spotrebu – odovzdávajúci prebytky do distribučnej siete – by nemusel byť registrovaný ako podnikateľ (a napríklad odoberať vďaka tomu elektrickú energiu zo siete za podnikateľskú čiže vyššiu sadzbu).

Technicky by sa na pripájaní fotovoltických zariadení nič nezmenilo. Platnosť tohto systému podpory by mala byť počas celej životnosti fotovoltického zariadenia, minimálne 20 rokov.

Ďalšie výhody

Výhodami tohto modelu je niekoľko skutočností:

– Každá fotovoltická inštalácia sa bude snažiť vyrobiť iba toľko elektriny, koľko aj skutočne počas roka spotrebuje.

– Tento model veľmi vhodne reguluje a zároveň podporuje budovanie nových inštalácií.

– Sieť strešných inštalácií na rôznych miestach Slovenska vylepšuje parameter siete a znižuje náklady na jej udržiavanie.

– Zachovajú sa stovky pracovných miest v perspektívnom sektore priemyslu s pridanou hodnotu (ide najmä o elektroinštalatérov, plánovačov a technicko-obchodných pracovníkov).

– Slovensko sa vďaka tomuto modelu priblíži k cieľu dosiahnuť do roku 2020 až 14-percentný podiel energie z obnoviteľných zdrojov.

– Znižuje sa ekologická záťaž spojená s výrobou energie.

Energetická sebestačnosť

Čo je však najdôležitejšie, podpora vo forme net metteringu motivuje občanov:

k optimalizácii svojej energetickej spotreby (človek, ktorý si sám vyrába energiu a je si vedomý jej ceny, ňou pravdepodobne neplytvá),

k energetickej sebestačnosti.

Práve narastajúci podiel energeticky sebestačných občanov vedie k energetickej sebestačnosti krajiny. Predstavuje tiež veľmi významný stabilizačný faktor v období hospodárskej krízy a možných výkyvov cien.

podpora formou net meteringu

podpora formou net meteringu

Krajiny, kde funguje net metering:

Dánsko
Taliansko
Španielsko
Francúzsko
USA
Kanada
Austrália

(spracované podľa materiálu Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu – SAPI – autor Martin Kretter)

Zdielať článok

Súvisiace správy

Šetrenie otvára priestor pre energetické služby

Uverejnené na 04 decembra, 2014

G-Komponent pôsobí proti záujmom Slovenska

Uverejnené na 19 marca, 2014

O autorovi

kopcsay

kopcsay

Márius Kopcsay - spisovateľ, novinár a scenárista. Pracoval v denníkoch Nový Čas, Národná Obroda a Pravda, spolupracoval s českými periodikami. V súčasnosti pracuje pre ministerstvo zahraničných vecí. Je autorom siedmich prozaických kníh, za ktoré získal niekoľko domácich a zahraničných ocenení. Viac na www.kopcsay.com.

Nechajte odkaz

Pridaj komentár