Slnečná energia nedevastuje prírodu

08/23/2012

|

Posted In:

Slnečná energia nedevastuje prírodu

Fotovoltika patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce priemyselné odvetvia. Práve slnko by sa malo stať v strednodobom horizonte najvýznamnejším zdrojom čistej energie. Pri jej využívaní významne zvyšuje ekonomickú efektívnosť budovanie veľkých solárnych elektrární. Na druhej strane práve tieto zariadenia sú často predmetom kritiky s tým, že nepriaznivo ovplyvňujú krajinu a jej prírodný biotop.

Slnečná energia sa v budúcnosti stane jedným z najvýznamnejších energetických zdrojov. Medzi jej hlavné výhody patrí niekoľko faktov:

– Slnečnej energie je neobmedzené množstvo.

– Je použiteľná v akejkoľvek oblasti sveta (s výnimkou polárnych oblastí).

– Dá sa využívať veľmi rozmanitým spôsobom – od malých inštalácií pre vlastnú spotrebu až po obrovské zariadenia.

– Solárne zariadenia neprodukujú nijaký odpad, žiadnu formu znečistenia, využívajú len minimálne alebo žiadne množstvo vody.

– Nevyžadujú si žiadnu údržbu, a teda ani prevádzkové náklady.

Nie sú hlučné.

– Ich životnosť dosahuje 30 rokov.

Na celom svete pribudli v roku 2011 fotovoltické inštalácie s celkovým výkonom 29,7 gigawattov. Ich celková kapacita v závere roka predstavovala okolo 70 gigawattov.

Fotovoltické inštalácie možno využiť troma spôsobmi:

– malé strešné inštalácie,

– veľké strešné inštalácie na industriálnych objektoch,

– veľké solárne parky postavené priamo na zemi.

Podiel jednotlivých segmentov v rôznych krajinách je rozdielny: Napríklad strešné inštalácie vysoko prevládajú v Belgicku (vyše 60 percent) alebo vo Veľkej Británii (vyše 90 percent). V Nemecku a Taliansku majú prevahu priemyselné areály (60 až 70 percent) a napríklad na Slovensku najmä donedávna predovšetkým pozemné inštalácie.

Veľké elektrárne sú efektívne

Práve veľké solárne energie zvyšujú efektivitu využívania slnečnej energie na úroveň využívania bioplynu či veterných elektrární. Očakáva sa, že vďaka postupnému znižovaniu nákladov sa práve slnko stane najvýznamnejším zdrojom „čistej energie“ v strednodobom horizonte.

Napriek očakávanému výraznému až dramatickému rastu tohto odvetvia sa nedá očakávať, že by solárne elektrárne mali nepriaznivý dopad na životné prostredie a na krajinu.

Napríklad v Nemecku, ktoré je najväčším hráčom na fotovoltickom trhu dosiahla kapacita slnečných elektrární ku koncu roka 2010 až 2,3 gigawattov, čo zodpovedá solárnym parkov s plochou 7000 hektárov (alebo 70 kilometrov štvorcových – predstavme si teda územie s plochou 7 krát 10 kilometrov). Solárnemu parku s výkonom 1 megawatt zodpovedá plocha 2,5 až 3,5 hektára.

Zdevastované územia

Pri predpokladanom raste fotovoltického trhu na celkový výkon 100 gigawattov v Európe do roku 2015 a pri predpokladanom 20-percentnom podiele veľkých solárnych parkov bude na tento účel potrebných 70-tisíc hektárov pôdy, teda územie s rozlohou 700 kilometrov štvorcových.

Akokoľvek sa to zdá veľa, ešte vždy ide o menšie plochy, než územia využívané na iné zdroje energie – či už obnoviteľné ako je biomasa, alebo tradičné, ktorými bola napríklad ťažba uhlia určeného pre potreby tepelných elektrární.
Len pre zbežné porovnanie – Mostecká uhoľná panva, teda územie zdevastované a natrvalo poznamenané ťažbou uhlia, má rozlohu 1105 kilometrov štvorcových. Samotné mesto Most sa rozprestiera na približne 87 kilometroch.

Napriek tomu je podľa odporúčaní Európskej asociácie fotovoltického priemyslu potrebné rozvíjať toto odvetvie s ohľadom na kritické názory voči veľkým solárnym plochám. Ak má byť využívanie slnečnej energie všeobecne akceptované a ak sa majú postupne búrať bariéry a predsudky voči trhu s obnoviteľnými zdrojmi energie, musí sa tento sektor rozvíjať zodpovedne s ohľadom na všetky zainteresované strany.

Z vojenských priestorov elektrárne?

Na solárne parky sa môžu využívať plochy, ktoré v súčasnosti nemajú nijaký účel, napríklad bývalé armádne alebo priemyselné areály – je až neuveriteľné, koľko pôdy leží ladom a skladom a ich konverzia na slnečné elektrárne by mohla byť tým zmysluplným spôsobom ich využitia. Napríklad len bývalý český vojenský priestor Ralsko mal počas svojho využívania plochu 250 kilometrov štvorcových!

Podľa Nemeckej agentúry pre obnoviteľné zdroje energie „je dokázateľné, že solárne elektrárne majú pozitívny dopad na biodiverzitu a životné prostredie. Hoci stále existuje možnosť rušivého vplyvu na faunu a flóru pri výstavbe týchto elektrární, ich globálny dopad na rozmanitosť fauny a flóry je jednoznačne pozitívny“.

V budúcnosti sa tiež dá očakávať vyšší podiel využívania strešných inštalácií a ostrovných riešení, kde sa o akomkoľvek rušivom vplyve na prírodu nedá ani hovoriť – najmä na Slovensku by tento trend posilnil aj pozitívne vnímanie samotnej slnečnej energie.

uhoľné bane nenávratne zdevastovali krajinu

uhoľné bane nenávratne zdevastovali krajinu

vojenské priestory s obrovskou rozlohou - dali by sa využiť na získavanie energie

vojenské priestory s obrovskou rozlohou - dali by sa využiť na získavanie energie

segmenty fotovoltického trhu

segmenty fotovoltického trhu

 

Zdielať článok

Súvisiace správy

Medzi ľudí sa rozdelí 100 miliónov

Uverejnené na 16 júla, 2014

G-Komponent pôsobí proti záujmom Slovenska

Uverejnené na 19 marca, 2014

O autorovi

kopcsay

kopcsay

Márius Kopcsay - spisovateľ, novinár a scenárista. Pracoval v denníkoch Nový Čas, Národná Obroda a Pravda, spolupracoval s českými periodikami. V súčasnosti pracuje pre ministerstvo zahraničných vecí. Je autorom siedmich prozaických kníh, za ktoré získal niekoľko domácich a zahraničných ocenení. Viac na www.kopcsay.com.

Nechajte odkaz

Pridaj komentár