Vládny energetický mix s rádioaktívnou príchuťou

05/16/2012

|

Posted In:

Robert Fico: Vláda SR plne podporuje jadrovú energetiku. Samozrejme, nie je to nič nové. Názorová a možno aj inak definovaná spriaznenosť Smeru s jadrovou energetikou je dobre známa a koniec-koncov sa dá považovať za celkom legitímny a pochopiteľný postoj. Niekoľko aspektov však predsa len stojí za zamyslenie.

Úvodné konštatovanie predstavuje titulok aktuálnej informácie, ktorá pri otvorení oficiálnej vládnej stránky priam udrie do očí. Ide o správu z Európskeho jadrového fóra, kde premiér vystúpil s veľmi podporným prejavom. V jeho finále vyjadril presvedčenie, že sa podarí postaviť „nový jadrový zdroj“ v Jaslovských Bohuniciach a rovnako potvrdil záujem vlády „zdynamizovať výstavbu 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach“.

Do očí bijúci akcent vlády a jej predsedu na podporu jadrovej energie si potom možno dať do súvislosti s ďalšími krokmi. Tým prvým je fakt, že sa Európske jadrové fórum v Bratislave uskutočnilo v závere Európskych solárnych dní. Samozrejme, nie je nevyhnutné, aby premiér osobne svojou prítomnosťou poctil aj producentov, ktorí využívajú slnečnú energiu. I keď pri troche fantázie si možno takéto osvietené gesto predstaviť – najmä ak vláda tak často hovorí o znalostnej ekonomike, mohli by ju zaujímať sofistikované energetické technológie s aplikáciou vedeckých poznatkov.

Ministerstvo životného prostredia v Národnom akčnom pláne pre obnoviteľné zdroje energie napríklad doslova uvádza, že obnoviteľné zdroje energie sú okrem iného „jedným z pilierov budovania znalostnej ekonomiky.“

Neviditeľné obnoviteľné zdroje

V skutočnosti však vláda nielen doterajšími gestami, ale aj oficiálnymi dokumentmi naznačuje, že obnoviteľné zdroje energie nie sú jej parketou. A že sa im buď z neznalosti alebo zámerne vyhýba. Pozrime sa na príslušnú časť programového vyhlásenia vlády:

„V oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie vláda zabezpečí optimalizáciu energetického mixu a väčšieho využívania domáceho energetického potenciálu vrátane budovania vodných elektrární, elektrární na biomasu tak, aby sa vytvárali nové pracovné príležitosti a dosiahli pozitívne synergické efekty v oblasti regionálneho rozvoja, poľnohospodárstva, energetickej bezpečnosti a dopadov na životné prostredie. Vláda pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie bude prihliadať na ich vplyv na koncovú cenu elektriny a bezpečnosť i stabilitu elektrizačnej sústavy.“

Čerstvo schválený vládny program (a takisto aj premiér na jadrovom fóre) síce hovoria o „energetickom mixe“ a o „nízkouhlíkových technológiách“. Ponúka sa však dojem, že vláda je ochotná akurát tolerovať niektoré projekty – vonkoncom však nemá záujem sledovať globálne trendy.

Akoby sa Slovenska netýkal záväzok, podľa ktorého má Európska únia v roku 2020 využívať až 20 percent spotrebovanej energie z obnoviteľných zdrojov. Akoby neexistoval príklad Nemecka a ďalších krajín, ktoré veľmi dobre vedia, prečo sú strategicky významné investície do nových energetických zdrojov (v miere a s postupnosťou, ktorá nezaťažuje spotrebiteľa). Akoby neexistoval príklad Číny, ktorá investuje do obnoviteľných zdrojov 27 eur na obyvateľa a v roku 2010 išlo o sumu vyše 35 miliárd eur. Akoby neexistovalo dostatok dôvodov pre to, aby sa obnoviteľným zdrojom energie venovala primeraná pozornosť.

Nie – akoby nestačilo, že vláda túto sféru obchádza, konkrétne kroky štátnych orgánov ju trestajú v podobe drastického a nekoncepčného znižovania výkupných cien.

Pred vývojom sa nedá utiecť

Ako hovorí klasická veta z čias socializmu, Japonsko nedobehneme, ani keby nám bežalo oproti. Metaforu možno aktualizovať: Slovensko momentálne uniká pred obnoviteľnými zdrojmi energie, ktoré nám doslova idú oproti, pretože predstavujú čoraz významnejší energetický aj ekonomický a dokonca i sociálny trend. (Mimochodom, SR momentálne uteká doslova opačným smerom ako Japonci…)

Tento trend nemožno zastaviť, tak by nebolo možné brániť sa rozšíreniu internetu alebo mobilných telefónov, tak ako by nebolo možné skryť sa pred sociálnymi sieťami. Jednoducho bude narastať počet ľudí, ktorí budú chcieť šetriť na energií alebo dospieť k úplnej nezávislosti od energetických monopolov. Bude silnieť požiadavka na využívanie iných, perspektívnych a čoraz lacnejších zdrojov energie a aj investície do tohto odvetvia budú čoraz zaujímavejšie. Bude napínavé sledovať, kedy aj u nás na Slovensku nastane bod obratu – a politikom bude jasné, že pred touto realitou nemôžu unikať.

Zatiaľ možno iba povedať, že energetickému mixu vo vládnom podaní chýba vyvážený obsah. Chýbajú v ňom životne dôležité ingrediencie v podobe nových energetických zdrojov a odvetví. Ba čo viac, vládny energetický mix má silne rádioaktívnu príchuť.

Márius Kopcsay

Zdielať článok

Súvisiace správy

Slnko svieti aj v časoch krízy

Uverejnené na 04 marca, 2014

O autorovi

kopcsay

kopcsay

Márius Kopcsay - spisovateľ, novinár a scenárista. Pracoval v denníkoch Nový Čas, Národná Obroda a Pravda, spolupracoval s českými periodikami. V súčasnosti pracuje pre ministerstvo zahraničných vecí. Je autorom siedmich prozaických kníh, za ktoré získal niekoľko domácich a zahraničných ocenení. Viac na www.kopcsay.com.

Nechajte odkaz

Pridaj komentár