SLOVNÍK: Fotoelektrický jav

04/17/2012

|

Posted In:

Fotoelektrický jav je fyzikálny jav, pri ktorom látka absorbuje elektromagnetické žiarenie a uvoľňuje elektróny.

Napr. röntgenové žiarenie , alebo žiarenie v oblasti viditeľného svetla  dodáva látke energiu, v dôsledku ktorej elektróny v atómoch môžu „preskočiť“ do vyšších energetických hladín (kvantových stavov) alebo sa môžu celkom odpútať od „svojho“ atómového jadra.

Elektróny potom môžu byť emitované do okolia látky, alebo ostávajú v jej vnútri, pričom môžu zohrávať úlohu tzv. vodivostných elektrónov.

Kinetická energia vyžiarených elektrónov nezávisí od intenzity prijímaného elektromagnetického žiarenia, ale od jeho frekvencie, teda energie.

Práve neschopnosť klasickej fyziky vysvetliť fotoelektrický jav viedla k pokroku kvantovej fyziky, ktorá takéto vysvetlenie našla. Zistilo sa, že látka prijíma energiu po určitých nespojitých dávkach, v tzv. kvantách. Pre takéto kvantum svetla sa vžil pojem fotón.
Ak je energia odovzdaná elektrónu väčšia, než energia potrebná pre jeho uvoľnenie, potom elektrón opustí atóm a zvyšná energia získa formu kinetickej energie fotónu.

Už v roku 1839 pri náhodnom experimente francúzsky fyzik Alexandre Edmond Becquerel zistil, že ak kovové elektródy v roztoku vystavil slnečnému žiareniu, začal nimi prechádzať elektrický prúd (fotovoltaický jav).

Fotoelektrický jav pozoroval v roku 1887 nemecký fyzik Heinrich Hertz, jeho kvantové vysvetlenie však poskytol Albert Einstein v roku 1905 využijúc poznatky kvantovej teórie, k rozvoju ktorej prispel Max Planck. Einstein za svoj objav dostal v roku 1921 Nobelovu cenu – paradoxne ju nezískal za špeciálnu ani všeobecnú teóriu relativity. Samotný Einstein pritom voči kvantovej fyzike neskôr prejavil viaceré odborné výhrady zjednodušene reprezentované známym výrokom „Boh nehrá kocky“.
V praxi fotoelektrický jav predstavuje základ fotovoltaiky. Vďaka jeho praktického využitiu vieme získavať elektrickú energiu zo slnečného žiarenia.

Zdielať článok

Súvisiace správy

G-Komponent pôsobí proti záujmom Slovenska

Uverejnené na 19 marca, 2014

O autorovi

kopcsay

kopcsay

Márius Kopcsay - spisovateľ, novinár a scenárista. Pracoval v denníkoch Nový Čas, Národná Obroda a Pravda, spolupracoval s českými periodikami. V súčasnosti pracuje pre ministerstvo zahraničných vecí. Je autorom siedmich prozaických kníh, za ktoré získal niekoľko domácich a zahraničných ocenení. Viac na www.kopcsay.com.

Nechajte odkaz

Pridaj komentár