Pripojený či nepripojený? To je otázka!

03/16/2012

|

Posted In:

Pripojený či nepripojený? To je otázka!

Medzi rozhodujúce kritériá pri výstavbe domov dnes patrí aj energetická náročnosť resp. úspornosť. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) dnes už nie je iba marketingovou čerešničkou na torte. Obnoviteľné zdroje energie môžu byť hlavným a zásadným úžitkom stavebného diela.

Ponúkajú sa pritom dve základné možnosti a riešenia:

  • Byť pripojený („on grid“). Teda využívať existujúce energetické zdroje a siete so snahou znížiť energetickú náročnosť budovy a docieliť vyššiu mieru úspor.
  • Druhou možnosťou je úplná energetická sebestačnosť. V takom prípade dom nie je vôbec pripojený do elektrickej siete veľkých producentov a distribútorov („off grid“).

Rôzne možnosti ako využiť obnoviteľné zdroje energie dávajú stavbe pridanú hodnotou, ktorou je:

  • originalita diela,
  • odlišnosť voči konkurencii,
  • možnosť ovplyvniť energetické zásobovanie samotným majiteľom resp. užívateľom stavby,
  • výrazne nižšie prevádzkové náklady pri zachovaní komfortu.
  • Ušetríme 20 až 30 percent

Pre zákazníka je ťažké – ak nie nemožné – ovplyvniť cenu energií dodávaných zo sietí energetických spoločností. Súčasné technológie OZE a ceny ich inštalácií ponúkajú reálne a viacgeneračné riešenia trvalo udržateľných zdrojov energií. A čo je rovnako dôležité a zásadné – ponúkajú jednotlivcovi možnosť ovplyvňovať cenu energií. Prirodzene – vlastných, privátnych energií.

Vieme, že každý inštalovaný kilowatt fotovoltaických kremíkových panelov vyrobí na území Slovenska za kalendárny rok približne 1 MW elektrickej energie. Veterná turbína Honeywell dokáže za rok vyrobiť aspoň 1,5 MW elektrickej energie.

Slovenský „on gridový“ (čiže na sieť pripojený) neizolovaný priemerný rodinný dom zo 70. až 80. rokov minulého storočia spotrebuje od 6 do 10 MW elektrickej energie ročne, pri väčšom rodinnom dome s elektrickým kúrením môže byť spotreba aj vyššia. Najmä v podhorských oblastiach s chladnejším podnebím je spotreba elektrickej energie na tento účel významným faktorom.

Novostavba pripojená do distribučnej siete postavená z kvalitných materiálov a s vhodne zvolenou izoláciou (napr. na báze otvorenej difúzie) – teda dom z kategórie nízkoenergetických – prináša podstatne nižšiu spotrebu elektrickej energie. Úspora predstavuje ročne 40 percent a viac.

Môžeme pritom využiť zákon o podpore energií z OZE ktorý chráni vstupnú investíciu 15-ročnou garantovanou výkupnou cenou elektrickej energie vytvorenej solárnymi panelmi na budove. Ak si porovnáme cenu spotrebovanej a zo siete nakúpenej energie s inštalovaným výkonom solárnej – a do siete predávanej – energie, bilancia takejto budovy môže byť vyrovnaná alebo dokonca kladná v časovom horizonte 6 až 10 rokov (pri bežnej návratnosti v závislosti od zdroja financovania).

Ak vezmeme do úvahy fakt, že ceny elektrických energií pomaly ale trvale rastú a investičné ceny sa znižujú, v priebehu 5 až 6 rokov nastane stav tzv. „grid parity“, čo znamená, že už nebude potrebné podporovať tieto inštalácie dotáciou za vyrobenú energiu – t. j. investičná cena solárnych technológií pri rozumnej návratnosti sa vyrovná spotrebiteľskej cene.

Budúcnosť: Úplná nezávislosť

Ak použijeme „off-grid“ inštaláciu na nízkoenergetické typy stavieb, ročná energetická náročnosť sa bude pohybovať do 10 MW (rátajúc bežné elektrické spotrebiče, svietenie, vykurovanie, ohrev teplej vody, varenie, exteriérové svietenie, bezpečnostný systém). Pri vykurovaní si pomôžeme pre lepšiu bilanciu aj krbovým rozvetveným kúrením, prípadne ohrevom vody v solárnych kolektoroch. Budovu projektujeme tak, aby vydržala extrémne rozdiely až 70 °C v priebehu jedného roka – v zime môže teplota klesnúť aj pod -30 °C, ako sme videli v predošlých týždňoch, v lete môže vystúpiť aj na viac ako + 40 °C (na slnku).

Treba povedať, že súčasná investičná cena „off gridových“ inštalácií sa k dnešnému dňu pohybuje pri 10 kW inštalácii na úrovni od 16-tisíc do 20-tisíc eur bez DPH. „Off-grid“ inštalácie taktiež podporuje zákon o podpore energií z OZE formou dotácie za vyrobenú elektrinu.

Riešenia „on-grid“ aj „off-grid“ zatiaľ majú podporu v zákone. Tá je do značnej miery politicky ovplyvniteľná.

Je ťažké predpokladať vývoj v sieťových odvetviach. Čo sa dá predpokladať, je neustály rast cien u koncových spotrebiteľov. Jednotlivec ani rodina nemôžu priamo ovplyvniť tento trend.

Budovy postavené s „off-grid“ inštaláciou predstavujú úplné riešenie. Takáto budova je viac prijateľná aj pre bankový sektor (poskytovanie hypotekárnych úverov), pretože solárny systém je chápaný ako neoddeliteľná súčasť stavby.

Súčasné ceny obnoviteľných zdrojov energií pre „off-grid“ ale aj „on-grid“ inštalácie majú klesajúcu tendenciu. Budú čoraz lacnejšie.

Nástup nového odvetvia

Obnoviteľné zdroje energií predstavujú z komerčného hľadiska nové odvetvie, ktoré zaznamenáva prudký rozmach porovnateľný len s nedávnym rozvojom internetu či zavádzaním bezdrôtových operátorov pre poskytovanie hlasových a dátových služieb. Možno zatiaľ na Slovensku tento trend nie je natoľko viditeľný ako v iných krajinách, ale je nezvratný a nespochybniteľný.

Vďaka obnoviteľným zdrojom energií sa dajú presne projektovať a plánovať energetické spotreby budov. Investícia do obnoviteľných zdrojov energií na budovách je viac než len investíciou do budúcnosti – je to realita dnešných dní.

Spoločnosť Solartime, s.r.o. zatiaľ ako jediná v krajinách Visegrádskej štvorky postavila v Handlovej nízkoenergetický dom odstrihnutý od distribučnej siete, teda k nemu nevedie plynové potrubie ani elektrický kábel (informácie o ňom čoskoro prinesieme). Vďaka tomu bude možné už aj prakticky porovnávať a exaktne formulovať odpovede na zásadnú otázku, či je lepšie byť pripojený alebo nepripojený. Aj keď z hľadiska globálnych trendov sú obe možnosti pozitívne.

Ján Štepita


Zdielať článok

Súvisiace správy

G-Komponent pôsobí proti záujmom Slovenska

Uverejnené na 19 marca, 2014

O autorovi

kopcsay

kopcsay

Márius Kopcsay - spisovateľ, novinár a scenárista. Pracoval v denníkoch Nový Čas, Národná Obroda a Pravda, spolupracoval s českými periodikami. V súčasnosti pracuje pre ministerstvo zahraničných vecí. Je autorom siedmich prozaických kníh, za ktoré získal niekoľko domácich a zahraničných ocenení. Viac na www.kopcsay.com.

Nechajte odkaz

Pridaj komentár