SLOVNÍK: Obnoviteľné zdroje energie

03/28/2012

|

Posted In:

SLOVNÍK: Obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľné zdroje energie sú zdroje, vo využívaní ktorých možno pokračovať aj v dlhodobom časovom horizonte tisícok alebo miliónov rokov. Ide o zdroje, ktoré sa pri spotrebovaní čiastočne alebo celkom obnovujú.

Obnoviteľné zdroje energie sú zdroje, ktoré je možné využívať v dlhodobom časovom horizonte tisícok alebo miliónov rokov. Ide o zdroje, ktoré sa pri spotrebovaní čiastočne alebo celkom obnovujú (takto ich definuje napríklad česká legislatíva).

Ide o energetické zdroje, ktoré využívajú predovšetkým termonukleárnu syntézu prebiehajúcu vo vnútri Slnka.

Slnečnú energiu človek využíva:
priamo vo forme slnečného žiarenia (slnečné kolektory a fotovoltaické články),
– ako bioenergiu, ak sa slnečná energia viaže vo forme živých organizmov (spaľovanie biopalív, získavanie energie z biomasy),-
– ako energiu vodných tokov (slnečná energia viazaná v prírodnom kolobehu vody),
– ako veternú energiu (slnečná energia sa transformuje do energie klimatických procesov),
– ako energiu morských vĺn.
Energiu pochádzajúcu primárne zvnútra zeme človek využíva ako geotermálnu energiu.
Zdrojom energie môže byť aj kinetická energia sústavy Zeme a Mesiaca (energia prílivu).

Napríklad v roku 2006 pochádzalo 16 až 18 percent výroby energie v celosvetovom meradle z obnoviteľných zdrojov.

V dosiahli obnoviteľné zdroje v roku 2010 podiel 12,4 percenta na celkovej spotrebe energie (nárast o 0,9 % oproti predošlému roku) a 19,8 percenta z celkovej spotreby elektrickej energie (nárast o 1,6 %).
Európska únia v snahe obmedziť nepriaznivé dopady klimatických zmien sa dohodla zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na 20 percent celkovej spotreby do roku 2020.
Ciele jednotlivých krajín aj realitu v roku 2009 zobrazuje graf.

Zdielať článok

Súvisiace správy

Energetiku čakajú zásadné zmeny

Uverejnené na 08 októbra, 2012

O autorovi

kopcsay

kopcsay

Márius Kopcsay - spisovateľ, novinár a scenárista. Pracoval v denníkoch Nový Čas, Národná Obroda a Pravda, spolupracoval s českými periodikami. V súčasnosti pracuje pre ministerstvo zahraničných vecí. Je autorom siedmich prozaických kníh, za ktoré získal niekoľko domácich a zahraničných ocenení. Viac na www.kopcsay.com.

Nechajte odkaz

Pridaj komentár